Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
zaprasza na wystawę węgierskiej fotograf
Márty Csongrády
„Az én Hortobágyom – Moja Hortobágy”
Białostockie Muzeum Wsi
15 września 2013
w zabytkowym dworze z Bobry Wielkiej

Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie dotyczące jednego z unikatowych węgierskich regionów etnograficznych – Hortobágy. Márta Csongrády (ur. 1943 r.) pochodzi z Debreczyna, ukończyła tam etnografię i muzykologię. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród w konkursach fotograficznych, m.in. imienia Laszló Holló i Fundacji Soros. Chętnie fotografuje tematy etnograficzne, ale także przyrodę i architekturę. Jej prace są prezentowane na wystawach zarówno na Węgrzech jak i poza granicami kraju. Fotografie artystki zobaczyć można w wielu wydawnictwach i publikacjach. Márta Csongrády jest członkinią m.in. Krajowego Związku Twórców Artystycznych na Węgrzech, Związku Artystów Europy Środkowej we Francji, Międzynarodowej Kolonii Artystów w Hortobágy.
Hortobágy to region etnograficzny znajdujący się na Nizinie Cisańskiej, będącej częścią Wielkiej Niziny Węgierskiej (Alföld). Mieszkańcy tego regionu od lat zajmują się pasterstwem, hodując głównie konie, bydło i owce. Pasterze wyróżniają się unikatowym strojem ludowym, hodowli zwierząt towarzyszą ciekawe obrzędy i bogaty folklor. Na obszarze Hortobágy znajduje się Park Narodowy z unikalną fauną i florą. Prezentowane na ekspozycji fotografie są dokumentacją tego niezwykłego miejsca i jego niezwykłych mieszkańców.

Partner: