BABIE LATO W SKANSENIE
23 – 27 września 2013
 

     W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbyła się impreza edukacyjna Babie lato w Skansenie, skierowana do dzieci i młodzieży. W jej trakcie uczestnicy zapoznali się z niektórymi ginącymi zawodami tj. kowalstwo, sokolnictwo, wikliniarstwo, garncarstwo oraz tkactwo, a także zobaczyli typowe prace wykonywane w dawnym gospodarstwie m.in. młócenie i mielenie zboża. Ponadto uczestnicy imprezy mieli możliwość zwiedzenia czasowej wystawy Ptaki w sztuce i tradycji ludowej, znajdującej się w zabytkowym dworze z Bobry Wielkiej. Wszyscy chętni mogli wziąć udział we wspólnym ognisku.