BABIE LATO W SKANSENIE
24 – 28 września 2012, w godz. 9.00 – 14.00
 
W dniach 24 – 28 września br. Białostockie Muzuem Wsi zaprasza przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na imprezę edukacyjną Babie Lato w Skansenie. Dzieci i młodzież szkolna odwiedzająca w tych dniach Muzeum będzie mogła zapoznać się z niektórymi pracami wykonywanymi w dawnym gospodarstwie wiejskim, m.in. z czesaniem lnu i wypiekiem podpłomyków. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną także ginące zawody tj. kowalstwo, plecionkarstwo, garncarstwo oraz tkactwo. Ponadto uczestnicy będą mogli zwiedzić stałą ekspozycję Troski i beztroski dziecka wiejskiego. Chętni, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą skorzystać z miejsca ogniskowego (prowiant własny).
Zapraszamy.