„Babie lato w skansenie” 
w dniach 25-29.09.2017 r. 
w godz. 9:00-14:00

Po raz kolejny w okresie jesiennym dzieci i młodzież szkolna wzięła udział w zajęciach edukacyjnych „Babie lato w skansenie”. Na uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji. W pięknej scenerii wiejskiej dzieci spotkały się z twórcami ludowymi i poznały kilka ginących zawodów. W zabytkowej kuźni miały okazję przyjrzeć się pracy kowala, usłyszeć dźwięk kowadła oraz spróbować własnych sił w wykuwaniu podkowy. Kołodziej zaś opowiedział o dawnym transporcie wiejskim i pokazał jak wyrabiano koła z drewna. Kolejną atrakcją była opowieść o bartnictwie połączona z warsztatem wykonywania świec. Zajęcia poprowadził pracownik muzeum na co dzień zajmujący się pszczelarstwem. Uczestnicy zajęć spotkali się także z sokolnikiem, który zdradził kilka tajników sztuki układania ptaków drapieżnych. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci miały okazję wziąć czynny udział w pokazie ręcznego ubijania masła połączonego z degustacją.