Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
seredcznie zaprasza na
WYSTAWĘ PLENEROWĄ
Dożynki Centralne – Białystok 1973
 
     „Dożynki Centralne w Białymstoku w 1973 roku, stanowiły apogeum przemian przeprowadzonych na Białostocczyźnie w pierwszych latach rządów ekipy gierkowskiej. Przygotowania do Dożynek oraz ich realizacja były czasem wytężonej pracy. Społeczeństwo miasta i regionu zaangażowało się w te działania. Budowano, odnawiano, reperowano na wielką skalę. To wówczas Rynek Kościuszki i jego otoczenie uzyskało artystyczne elewacje, wybudowano rondo u zbiegu ulic Zwycięstwa, Hetmańskiej, Gagarina (Al. Solidarności), wyburzono kilkadziesiąt drewnianych domów, aby rozpocząć budowę osiedla Centrum, powstały nowe kawiarnie na ulicy Akademickiej, galeria i kawiarnia „Spodki”, rozpoczęto prace przy wznoszeniu amfiteatru, Domu Aktora, Domu Handlowego Central.
W akcji „Giełda pomysłów dożynkowych” prowadzonej na łamach Gazety Białostockiej mieszkańcy podpowiadali władzom co jeszcze trzeba zrobić, aby było czyściej i porządniej, jak przekazywać informacje, aby dotarły do oczekiwanych gości, a jeden z czytelników zaproponował przenocowanie dwójki gości dożynkowych. Akcentowano gościnność jako powinność wszystkich obywateli. Dziennikarze w relacjach reporterskich z regionu omawiali stan dróg, wsi, miasteczek, indywidualnych gospodarstw, przystanków autobusowych, restauracji itp. Konkurs „Wieś białostocka – kulturalna i gospodarna” przeprowadzony we wszystkich gminach i obszernie relacjonowany zaktywizował środowisko wiejskie. Wyłonił mistrzów produkcji rolnej, najlepszych młodych rolników oraz najprężniej działające wsie.
  Dożynki Centralne w Białymstoku były wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym. Miasto i region po raz pierwszy w swej historii prezentowało się tak licznym gościom. Sukces „dożynkowy” sprawił, że władza i obywatele mieli autentyczny powód do dumy.”
Kurator wystawy: Elżbieta Iwaszko
Materiały ze zbiorów:

  Archiwum Państwowego w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ekspozycja będzie czynna do 3 września 2013 roku.