Jesteś na stronie: Kruk
Główna treść strony

Gajówka z Krusznika z 1923 r.

Jest to typowy obiekt budowany przez Lasy Państwowe w latach dwudziestych XX wieku dla pracowników leśnych. Obecnie swoją siedzibę mają w nim pracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.

Kruk

Największy ptak z rzędu wróblowatych. W Polsce nieliczny, a lokalnie średnio liczny ptak lęgowy. Żywi się padliną (ok 80 % diety), ziarnami i owocami. Zjada również odpadki. Może polować na młode i słabe osobniki zwierzyny drobnej. Buduje duże gniazda w szczytowych partiach wysokich drzew. Młode przebywają w rewirach rodziców, a później łączą się w stada. Średnia długość życia 10 – 15 lat, chociaż zaobserwowano osobniki żyjące nawet 40 lat. Kruki znane są ze swojej inteligencji.

Film "Tradycje na skrzydłach"

Zrób to sam

Zadania do wykonania
Pobierz (PDF)

Nauczyciel

Materiały edykacyjne
Pobierz (PDF)
Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu