Jesteś na stronie: Pustułka
Główna treść strony

Gajówka z Krusznika z 1923 r.

Jest to typowy obiekt budowany przez Lasy Państwowe w latach dwudziestych XX wieku dla pracowników leśnych. Obecnie swoją siedzibę mają w nim pracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.

Pustułka

Najłatwiej dostrzec ją na terenach rolniczych, gdy z szeroko rozpostartym ogonem zawisa w locie wypatrując na ziemi zdobyczy. Żywi się gryzoniami, małymi ptakami, owadami i jaszczurkami. Jak każdy sokół – nie buduje gniazd. Gnieździ się w gniazdach innych ptaków, szczelinach skalnych i sporadycznie w dziuplach. W miastach korzysta z gzymsów i załomków murów.

Film "Tradycje na skrzydłach"

Zrób to sam

Zadania do wykonania
Pobierz (PDF)

Nauczyciel

Materiały edykacyjne
Pobierz (PDF)
Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu