Jesteś na stronie: Widok II
Główna treść strony

Budynek inwentarski z Karczmiska z 1925 r.

Wraz ze stodołą i spichlerzem należał do zagrody leśnej w Nadleśnictwie Czarna Białostocka. Pełnił funkcję obory i owczarni. Rok, w którym został wybudowany – 1925 – jest wyryty na jednej z belek konstrukcyjnych.

Dach od strony podwórka ma dwie nadbudówki, tzw. kukawki, z drzwiami umożliwiającymi łatwy załadunek, bądź wyładunek siana, które składowano na poddaszu. We wnętrzu można zwiedzać wystawę – Środki transportu wiejskiego.

1
Wóz drabiniasty, koniec XIX – 1939 r.
Wóz drabiniasty, koniec XIX – 1939 r.
Nr inw. BMW/E/3193 (Zubowo). Zaprzęg podlaski, szczególnie popularny na wschód od Wisły i na Białorusi, nazywany też zaprzęgiem „w hołoble” lub „z duhą”. Rodzaj zaprzęgu jednokonnego, o proweniencji wschodniej, który wrósł silnie w krajobraz podlaskiej wsi. Najbardziej charakterystycznymi elementami zaprzęgu są: chomąto podlaskie (in. typu ruskiego) osadzane na szyi konia, hołoble, czyli drewniane drągi biegnące od przodka wozu po obu bokach zwierzęcia oraz duha (in. duga lub duja) rozpięta nad chomątem, będąca częścią usztywniającą całość uprzęży.
2
Sanie, okres międzywojenny
Sanie, okres międzywojenny
Sanie, okres międzywojenny
Nr inw. BMW/E/4285 (Plebanowce). Chłopskie sanie wyjazdowe, zdobione wycinanymi, profilowanymi płycinami i dekoracyjnie wywiniętymi elementami metalowymi. Walory dekoracyjne podnosi również mazerunek pokrywający znaczną powierzchnię skrzyni. Ta od dawna znana technika malarska miała za zadanie imitować słoje szlachetnych gatunków drewna.

Widok II

Film "W niegdysiejszym gospodarstwie"

Ciekawostki

Najprostsze sanie wyjazdowe miały skrzynię zbitą z desek lub żerdek. Bogatsi gospodarze posiadali sanie ze zdobionymi okuciami, które czasem zdobiono również mazerunkiem.

Do początku XX w. do zwózki zboża z pól w czasie żniw służyły wozy z drabinami, niemal
w całości wykonane z drewna.

Do kościoła i na targ zamożni gospodarze jeździli bryczkami zwanymi wolantami.

Zrób to sam

Zadania do wykonania
Pobierz (PDF)

Nauczyciel

Materiały edykacyjne
Pobierz (PDF)
Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu