Jesteś na stronie: Wystawa II
Główna treść strony

Stodoła z Karczmiska

Wraz z budynkiem inwentarskim i spichlerzem tworzyła zagrodę leśną w leśnictwie w Karczmisku. Jest jedną z siedmiu stodół znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Tym, co wyróżnia ją spośród innych jest nietypowe rozmieszczenie wrót – nie tylko w ścianie frontowej, ale również w węższych ścianach szczytowych. W sąsiekach stodoły przechowywano siano, zboże i słomę, a część środkową wykorzystywano do pracy.

Obecnie w budynku można oglądać wystawę prezentującą narzędzia związane z uprawą, przechowywaniem i obróbką zbóż w dawnym gospodarstwie wiejskim na Podlasiu.

1
Socha, XIX w.
Socha, XIX w.
Nr inw. BMW/E/3516 (Jadeszki). Socha dwupolicowa z typowym zaprzęgiem wolim. Narzędzie rolnicze stosowane niegdyś do orki, wyparte z użytkowania na przełomie XIX i XX wieku przez pług. Wymagała od oracza dużo wprawy. Podczas pracy pomocna była osoba popędzająca woły kroczące w jarzmie.

Wystawa II

Film "W niegdysiejszym gospodarstwie"

Ciekawostki

Na Podlasiu do I wojny światowej orkę wykonywano sochą dwupolicową ciągniętą przez parę wołów lub krów zaprzężonych w jarzmo.

Sochę zastąpiły pługi, początkowo drewniane ze stalowym lemieszem i odkładnicą, następnie w całości stalowe, wyrabiane w wiejskich kuźniach.

Na Podlasiu jeszcze do II wojny światowej zboże żęto sierpami, potem, do lat 60-tych XX w. koszono kosami.

W latach 50-tych XX wieku na Podlasiu zdarzało się jeszcze widzieć gospodarza w polu z sierpem lub kosą.

Sierpami żęły zboże kobiety. Po wprowadzeniu kos kosiarzami byli mężczyźni, natomiast kobiety  odbierały skoszony pokos i wiązały go w snopki.

Zboże po wysuszeniu zwożono wozami drabiniastymi do stodoły, gdzie młócono je przy pomocy cepów.

Zrób to sam

Zadania do wykonania
Pobierz (PDF)

Nauczyciel

Materiały edykacyjne
Pobierz (PDF)
Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu