Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza na lekcje muzealne i warsztaty o tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem, tradycyjną sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową.

więcej

Przed zamówieniem lekcji warto zapoznać się z ofertą. Istnieje możliwość zamówienia lekcji muzealnej lub warsztatów spoza oferty. Temat i koszty ustalane są indywidualnie.

Lekcje muzealne prowadzone są w dni powszednie w godzinach 9:00–14:00.

Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego lub e-mailowego, potwierdzonego przez pracownika Działu Edukacji.

Rezerwacje lekcji  przyjmowane są telefonicznie i e-mailowo w Dziale Edukacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.00–15.30, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku wolnych miejsc, Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia. Rezerwacje – e-mail: edukacja@pmkl.pl

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy
o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji.

Lekcje muzealne odbywają się we wnętrzach zabytkowych chałup wiejskich, w salach edukacyjnych oraz na terenach zielonych Muzeum.

Po zakończonej lekcji muzealnej istnieje możliwość pozostania na terenie Muzeum
i organizacji pikniku dla uczestników.

Pracownik Działu Edukacji czeka na grupy, które zamówiły lekcje muzealne o wyznaczonej godzinie obok kasy przy wejściu do Muzeum.

Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.

Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.

W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.

Podczas zajęć odbywających się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej obowiązuje Regulamin zwiedzania PMKL.

Udział w warsztatach, spotkaniach i innych formach działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jest jednoczesną zgodą na użycie wizerunku do dokumentacji i publikacji na stronie internetowej Muzeum, portalach społecznościowych oraz w wydawnictwach. Jeśli ktoś nie wyraża zgody prosimy o kontakt.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 


Od ziarenka do bochenka

Uczestnicy podczas zajęć poznają cały proces tradycyjnego wypieku chleba, od siewu zboża, po wyjmowanie z pieca pachnącego bochenka. Dowiedzą się, jak pozyskiwało się ziarno, a następnie mąkę oraz jakich narzędzi i sprzętów używano do uprawy i obróbki zboża, a jakich do przygotowania ciasta na chleb. Posłuchają też opowieści o przesądach i wierzeniach związanych z chlebem.

Część warsztatową przygotowaliśmy w dwóch wariantach:

 1. Uczestnicy dowiedzą się co to są podpłomyki, samodzielnie wyrobią je z ciasta i wypieką na piecu opalanym drewnem.
  Koszt: 8 zł/osoba
 1. Warsztat będzie opierał się na pracy z zeszytem edukacyjnym, który zawiera dużo zagadek i zadań do rozwiązania. Uczestnicy obejrzą również pokaz wypieku podpłomyków.
  Koszt: 17.80 zł/osoba (Zeszyt edukacyjny pt. „Od ziarenka do bochenka” dzieci zabierają do domu.)

Miejsce: ekspozycja „Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie”, izba w chałupie z Pieczysk
Czas trwania: około 60 min.


      Tkackie inspiracje

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu tkactwa, poznają różnego rodzaju tkaniny ludowe i urządzenia, na których się je wykonywało. Zadaniem do wykonania w części warsztatowej będzie samodzielne wytkanie tkaniny, na specjalnie przygotowanych ramkach tkackich. Wykonane własnoręcznie prace uczestnicy zabiorą do domów i będą one służyły jako bransoletka, zakładka do książki czy podstawka pod kubek.

Koszt: 8 zł/osoba, z zeszytem – 17 zł/osoba

Miejsce: ekspozycja „Sztuka Ludowa Podlasia”, sala edukacyjna w szkole z Kalinowa-Solek
Czas trwania: około 90 min.


Mieszkać piękniej

Podczas zajęć uczestnicy poznają tradycje dekorowania budynków mieszkalnych drewnianymi detalami zdobniczymi stosowanymi na podlaskiej wsi w XIX i XX wieku. Dowiedzą się, jak dawniej wyglądał warsztat wiejskiego cieśli, zobaczą jakimi narzędziami posługiwał się rzemieślnik, poznają nazwy elementów, którymi zdobił budynki, takie jak: okiennice, naroża, wiatrownice czy pazdury. Zajęcia zakończą się wspólnym dekorowaniem miniatury drewnianego budynku z ażurowo wyciętymi elementami zdobniczymi.

Uczestnicy udekorują elementami zdobniczymi chałupę wydrukowaną na kartce papieru, następnie pokolorują ją i zabiorą do domu.

Koszt: 8 zł/osoba

Miejsce: ekspozycja „Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu”, sala edukacyjna w szkole z Kalinowa-Solek
Czas trwania: około 60 min.


                                     Nie święci garnki lepią

Uczestnicy podczas zajęć poznają tajniki pracy garncarza. Wysłuchają, jak pozyskać, przerobić i przygotować glinę do wyrobu naczyń ceramicznych. Poznają etapy toczenia na kole garncarskim oraz proces suszenia i wypału przedmiotów z gliny. Zobaczą tradycyjne formy naczyń ceramicznych oraz inne przedmioty, wykonywane przez garncarzy w naszym regionie.

Część warsztatową przygotowaliśmy w trzech wariantach:

 1. Ceramiczne obrazki – uczestnicy, wykorzystując wałek, glinę, liście i tkaninę, wykonają zdobione podkładki lub płaskorzeźby.
 2. Wałeczkowe naczynia – uczestnicy spróbują swoich sił w lepieniu naczyń z wałków lub sznurów z gliny.
 3. Gipsowe formy – uczestnicy przy użyciu gipsowych form będą mogli zrobić figurkę ptaszka lub przydrożnej kapliczki.

 Koszt: 8 zł/osoba

Miejsce: ekspozycja „O pożytkach z gliny płynących”, maneż z Tyborów Uszyńskich
Czas: około 60 min.


Kto ma pszczoły, ten ma miód

Lekcja przybliża dawne bartnictwo i pszczelarstwo. Uczestnicy dowiadują się, na czym polegała dawniej hodowla pszczół i jak ona wygląda dziś. Poznają narzędzia pszczelarskie oraz metody pozyskiwania miodu, wosku i pyłku. Część warsztatowa obejmuje pokaz tradycyjnego lania świec ze stopionego wosku oraz samodzielne wykonanie świeczki z węzy, którą uczestnicy zabierają do domu.

Koszt: 10 zł/osoba

Miejsce: ekspozycja „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu”, izba w chałupie lub zagroda przy chałupie z Pieczysk
Czas trwania: około 60 min.


W dawnej szkole

Podczas zajęć uczestnicy przenoszą się w przeszłość, w czasy, kiedy lekcje rozpoczynał dźwięk ręcznego dzwonka. Oglądając wystawę prezentującą szkołę z lat 50. i 60. XX w., uczniowie poznają dawne przybory szkolne, takie jak: tabliczka z rysikiem, gęsie pióro, stalówka, kałamarz czy liczydła. W części warsztatowej próbują swoich sił w sztuce kaligrafii posługując się gęsim piórem, stalówką i patykiem.

Koszt: 8 zł/osoba

Miejsce: ekspozycja: Wiejska szkoła w czasach PRL–u, sala edukacyjna w szkole z Kalinowa–Solek
Czas trwania: około 60 min.


Wiejski świat dziecięcych lat

Zajęcia są podróżą w świat wiejskiego dziecka sprzed kilkudziesięciu lat. Uczestnicy poznają codzienność dzieci na dawnej wsi, m.in. obowiązki, warunki życia i nauki oraz przedmioty codziennego użytku. Aktywna forma zabaw ruchowych ze śpiewem, w których dzieci wezmą udział podczas zajęć na świeżym powietrzu, rozwinie w nich umiejętność koordynacji ruchowej, zdolności poznawcze oraz przyczynią się do integracji grupowej.

Część warsztatową przygotowaliśmy w dwóch wariantach:

 1. Dzieci tworzą zabawki – latawiec lub wiatraczek i zabierają je do domu.
  Koszt: 4 zł/osoba
  Czas trwania: około 90 min.
 1. Dzieci dostają muzealne malowanki do pokolorowania, swoje prace zabierają do domu.
  Koszt: 8 zł/osoba
  Czas trwania: około 60 min.

Miejsce: ekspozycja „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX/XX w.”, zagroda przy chałupie z Dąbrowy–Moczydeł, sala edukacyjna w Szkole z Kalinowa-Solek

 


Nasze ptaki drapieżne i sowy, czyli sokolnictwo bliżej nas

Lekcja jest niepowtarzalną okazją do podziwiania lotów ptaków drapieżnych na otwartej przestrzeni. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się, czym jest sokolnictwo oraz poznają wiele ciekawostek związanych z życiem skrzydlatych drapieżników i sów.
Uzupełnieniem lekcji jest wystawa plenerowa „Nasze ptaki drapieżne i sowy” znajdująca się obok budynku gajówki z Krusznika.
Dodatkowo można nabyć zeszyt edukacyjny „Nasze ptaki drapieżne i sowy” aby pogłębić wiedzę. Publikacja jest dostępna w kasie Muzeum.

Koszt: 10 zł/os.
Miejsce: teren zielony Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia
Czas trwania: około 60 min.

Uwaga! W przypadku nieodpowiedniej pogody istnieje możliwość odwołania lekcji przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.

W każdą sobotę o godzinie 10.00 prowadzona jest również lekcja dla odbiorców indywidualnych (min. 5 osób). Obowiązują zapisy, tel.: 730 243 600.


Zioła w wiejskiej chacie

Zajęcia rozpoczynają się w ogródku ziołowym, gdzie uczestnicy zapoznają się z historią uprawy ziół, ich suszenia i przechowywania. Uczą się je rozpoznawać, używając zmysłów smaku, węchu i dotyku. Następnie, w kuchni zabytkowej chałupy z Pieczysk, dowiadują się, które z ziół były wykorzystywane w medycynie ludowej, a które znalazły zastosowanie w kuchni. Poznają też przepisy na ziołowe herbaty i lemoniady.

Część warsztatową przygotowaliśmy w dwóch wariantach:

 1. Uczestnicy samodzielnie ucierają pieprz ziołowy, który później zabierają ze sobą do domu. Wspólne rozwiązują krzyżówkę sprawdzającą wiedzę.
 2. Uczestnicy samodzielnie robią sól ziołową, którą zabierają do domu oraz biorą udział we wspólnej grze „Ziołowy Piotruś”.

Koszt: 10 zł/osoba
Miejsce: ogródek ziołowy przy zagrodzie z Dąbrowy-Moczydeł, izba w chałupie z Pieczysk
Czas: około 90 min.


Los człowieka nicią zapisany, czyli ręcznik obrzędowy i codzienny

Zajęcia przybliżają uczestnikom, czym jest ręcznik ludowy, do czego dawniej służył. Dzieci poznają zwyczaje i wierzenia z nim związane. Następnie zapoznają się ze sposobami zdobienia ręczników, przede wszystkim z haftem.  W kolejnej części lekcji uczestnicy odkrywają symbolikę wzorów znajdujących się na tkaninach i dowiadują się, dlaczego stanowiły one ważny element życia mieszkańców podlaskiej wsi.

W części warsztatowej każdy z uczestników wykonuje magnes z wzorem zaczerpniętym z dawnych ręczników ludowych.

Koszt: 8 zł/os.
Czas trwania: około 90 min.
Miejsce: ekspozycja: „Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny”, ekspozycja: „Sztuka Ludowa Podlasia”, sala edukacyjna w szkole z Kalinowa–Solek


Palmy, palemki, wierzbowe cudeńka

(lekcja realizowana w okresie marzec – kwiecień 2022 r.)

Uczestnicy dowiadują się, jak dawniej wyglądały palmy wielkanocne na Podlasiu, poznają związane z nimi obrzędy i symbolikę. Słuchają opowieści o tym, jakie znaczenie przypisywano gałązkom wierzby w obrzędowości wielkanocnej i dorocznej.

W części warsztatowej uczestnicy przy użyciu gałązek, kwiatów z bibuły i bukszpanu wykonują własne palmy wielkanocne.

Koszt: 15 zł/osoba
Miejsce: sala edukacyjna w szkole z Kalinowa-Solek
Czas trwania: około 60 min.


Pisanki – jajka woskiem malowane

(lekcja realizowana w okresie marzec – kwiecień 2022 r.)

Uczestnicy, zwiedzając wystawę „Sztuka Ludowa Podlasia”, oglądają bogaty zbiór pisanek. Poznają symbolikę jajka w obrzędowości wielkanocnej, dowiadują się, jakie są charakterystyczne dla Podlasia techniki zdobienia jaj, motywy zdobnicze oraz narzędzia do ich wykonywania.

W części warsztatowej uczestnicy samodzielnie wykonują pisanki metodą batiku szpilkowego i poznają tradycyjne zabawy wielkanocne.

Koszt: 15 zł/osoba
Miejsce: ekspozycja „Sztuka Ludowa Podlasia”, sala edukacyjna w szkole z Kalinowa-Solek
Czas trwania: około 60 min.


Ozdoby choinkowe

(lekcja realizowana w grudniu 2022 r.)

Zwiedzając wiejską chałupę z początku XX wieku, uczestnicy dowiadują się, jak dawniej przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia, między innymi: jak dekorowano izby, jakie potrawy znajdowały się na wigilijnym stole, jakie wierzenia towarzyszyły świętom. Dzieci poznają symbolikę ozdób wykonywaniach z papieru, słomy i bibuły, którymi ubierano kiedyś choinkę i cały dom.

W części warsztatowej uczestnicy wykonują tradycyjne ozdoby choinkowe z papieru.

Koszt: 15 zł/osoba
Miejsce: ekspozycja „Wnętrza chałupy z Tymianek-Buci”, sala edukacyjna w Szkole z Kalinowa-Solek.
Czas: około 60 min.