BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
oraz
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku
serdecznie zapraszają na spotkanie z Rafałem Miłaszewskim
pt. „Wanda Miłaszewska – jej twórczość i życie”
w dniu 28 października 2012 roku, o godzinie 15.00, dwór z Bobry Wielkiej

Spotkanie będzie poświęcone twórczości pisarki Wandy Miłaszewskiej, częstego gościa i bacznej obserwatorki codziennego życia mieszkańców dworu w Bobrze Wielkiej w okresie międzywojennym. To właśnie w bobrzańskim dworze powstawały jej powieści: Cmentarz i sad, Stare Kąty, a także Święty Wiąz – powieść opisująca legendy związane ze dworem oraz życie jego mieszkańców. Książka jest ilustrowana fotografiami dworu i okolic, autorstwa Jana Bułhaka. Wanda Miłaszewska była kuzynką Tadeusza Tomaszewskiego, ostatniego przedwojennego dziedzica bobrzańskiego dworu. Po wspólnej wycieczce kajakowej po wodach Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego, napisała powieść Czarna Hańcza.
Spotkanie odbędzie się w związku z finisażem ekspozycji ZAGŁADA DWORÓW W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM PO ROKU 1939, prezentowanej we dworze z Bobry Wielkiej w Białostockim Muzeum Wsi. Wystawa zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku i Białostockie Muzeum Wsi.
Na wystawie zostały prezentowane losy przedstawicieli warstwy właścicieli ziemskich, będących częścią elit Drugiej Rzeczypospolitej, niszczonych przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w czasie II wojny światowej w ramach zaplanowanych akcji AB-Katyń. Po roku 1944 przedstawiciele grupy właścicieli ziemskich zostali zakwalifikowani przez PKWN jako wrogowie państwa, na mocy Reformy Rolnej zostali pozbawieni dóbr ziemskich i poddani kolejnym represjom. Właściciele dworów nie zaakceptowali władzy PKWN i często pozostawali w strukturach podziemia niepodległościowego, za co skazywani byli na więzienie, czy karę śmierci.
Zamysł umieszczenia wystawy w salach modrzewiowego dworu z Bobry Wielkiej (pow. Sokółka) przeniesionego do Białostockiego Muzeum Wsi w roku 1984 był celowy. Ekspozycja muzealna z zaaranżowanymi elementami wnętrza, z wyposażeniem podworskich mebli, bibelotów oraz pamiątek rodzinnych przedstawia namiastkę dworskiej aury. Ponadto na wystawie przedstawiono skany map, fotografii rodzinnych, wspomnień dotyczących właścicieli dworów w woj. białostockim, a także dokumenty administracyjne o zniszczeniu majątków oraz ukazujących represje, jakim poddawani byli właściciele ziemscy po roku 1939.
Wystawa wprowadza widza w sytuację historyczną w województwie białostockim po roku 1939, prezentując wybrane obiekty dworskie i losy rodzin oraz ich wkład w kulturę i działalność niepodległościową, przypominając osoby, będące wzorcem postaw patriotycznych i obywatelskich, jak np. Tadeusz Tomaszewski (1887-1977, „Bończa”) dziedzic dworu w Bobrze Wielkiej, Delegat Rządu RP na powiat Sokółka.

Kurator wystawy: Ewa Rogalewska

 

 

Wystawę można będzie zwiedzać do 30 października.