Warsztaty rękodzielnicze: garncarstwo

     Od 06 do 07 października 2010 roku na terenie Białostockiego Muzeum Wsi trwały warsztaty rękodzielnicze, zorganizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia przy współpracy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uczestnicy projektu mogli własnoręcznie formować naczynia na kole garncarskim i lepić gliniane gwizdki. Zajęcia poprowadził Zbigniew Piechowski, garncarz z Czarnej Wsi Kościelnej, którego rodzina od kilku pokoleń zajmuje się ceramiką.

 

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję – warsztaty pieśni tradycyjnych…” , dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.