Historia i kultura Romów

Zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją multimedialną, mają na celu przekazanie wiedzy na temat historii i kultury romskiej. Na lekcji kształtowane jest poczucia tolerancji, uwrażliwienia na różnorodność kulturową. Podczas spotkania najmłodsi uczestnicy będą mogli obejrzeć bajkę o tematyce romskiej oraz wykonać dowolną techniką, flagę bądź inne elementy kultury romskiej.
Lekcja skierowana do wszystkich grup wiekowych (zajęcia dostosowane do wieku uczestników).
Czas trwania: ok. 45 min
Lekcja bezpłatna, realizowana w ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Podlaskiego przyznanego Elżbiecie Jakimik na rok 2014.