JUBILEUSZ EDD Gala Jubileuszowa 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem” w Warszawie. My też tam byliśmy! Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk odebrała Podziękowanie za zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia. To właśnie u nas, podczas wrześniowego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich – Smaki Podlasia, odbyła się tegoroczna inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim.

 

W całej Polsce przez dwa weekendy września odbyło się ponad 1200 wydarzeń o charakterze artystycznym i naukowym, w których uczestniczyło przeszło 200 tysięcy osób. Na Podlasiu w organizację zaangażowały się między innymi Muzeum Podlaskie i Muzeum Rolnictwa imienia Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa zorganizowano we Francji w 1985 r. Od 1999 r. prowadzą je  wspólnie Komisja Europejska i Rada Europy. Ogólnoeuropejski charakter programu łączy mieszkańców kontynentu i odwołuje się do wspólnego dziedzictwa kulturowego zapisanego w Europejskiej Konwencji Kulturalnej.