Okładka kalendarza na której widnieje napis Kalendarz 2021, logo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludwej oraz 13 fotografii przedstawiających drewniane budynki na tle przyrody o różnych porach roku. MAMY NOWY KALENDARZ! To kalendarz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na 2021 rok z pięknymi fotografiami znajdujących się na terenie skansenu zabytków autorstwa Artura Gawła. Można w nim znaleźć terminy naszych najważniejszych cyklicznych wydarzeń – festynów etnograficznych i zajęć edukacyjnych. Informacje o tym, co trzeba zrobić, żeby go mieć, znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Wydawnictwa”.