„Katarzynki i andrzejki w skansenie”
30 listopada 2017 r., w godz. 9-13

Od zarania dziejów ludzie zastanawiali się co spotka ich w życiu. Poszukiwali najróżniejszych sposobów, by móc poznać swoją przyszłość. Jednym z dni, które stwarzały doskonałą okazję do wróżenia były andrzejki. W ramach tradycji andrzejkowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych tej tematyce. Dowiedziały się czego używano do wróżenia? Kto wróżył najczęściej? Jakie były najpopularniejsze wróżby i czego było można się z nich dowiedzieć? Nie zabrakło także samego wróżenia. Pod okiem instruktora uczestnicy zajęć powróżyli sobie z wosku, jabłka i butów.