Rekonstrukcja historyczna związana z obchodami sześćsetlecia bitwy pod Grunwaldem KONCENTRACJA WOJSK WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO została zorganizowana przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniach 10 -11 lipca 2010 na terenie Białostockiego Muzeum Wsi

Rycerze i rzemieślnicy z Polski, Białorusi i Litwy zaprezentowali swój kunszt w czasie turniejów rycerskich, pokazów walk, zdobywania grodu oraz warsztatów rzemieślniczych. Młodzież ze szkół plastycznych z Supraśla, Mińska i Wilna namalowała współczesną interpretację obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Całość obchodów uświetniły występy zespołów muzyki dawnej.

Program imprezy obejmował:

10 lipca – Rynek Kościuszki (Białystok) godz. 18.00 -22.00
– otwarcie obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w województwie podlaskim
– przemarsz wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego
– pokazy walk rycerskich
– koncerty zespołów muzyki dawnej: Rocal Fuza z Polski i Stary Olsa oraz Javaryna z Białorusi
– taneczny performance Bractwa Zamku w Trokach „Posłańcy Średniowiecza” (Litwa)

11 lipca – Białostockie Muzeum Wsi godz. 11.00 – 20.00
– odsłonięcie obrazu Grunwald 2010 (wykonanego przez uczniów szkół plastycznych z Polski, Litwy i Białorusi)
– turnieje rycerskie, turnieje łucznicze
– rekonstrukcja bitwy z czasów wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim oraz szturm grodu
– jarmark średniowieczny: pokazy zorganizowane przez drużyny reprezentujące różne szkoły odtwórstwa historycznego, zabawy dworskie i plebejskie, pokaz średniowiecznej kuchni, pokazy broni i uzbrojenia prowadzone przez drużyny
– warsztaty: warsztaty łucznictwa, warsztaty sztuk kuglarskich, warsztaty dawnych rzemiosł: płatnerstwo, garncarstwo, kowalstwo, tkactwo, iluminacje ksiąg, heraldyka, pisanie ikon, dawny haft, czerpanie papieru itp.
– koncerty zespołów muzyki dawnej: Rocal Fuza z Polski, Kameralny Zespół Muzyki Dawnej „AULOS” z Polski, Obscurus Orbis z Łotwy oraz Stary Olsa z Białorusi i młodzież ze stowarzyszenia ABBA

Przedsięwzięcie „Grunwald 1410-2010” zrealizowano w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna, Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

F O T O R E L A C J A

grunwald