Kilka osób stoi przy stole, na którym leży kilka przedmiotów. Na pierwszym planie mężczyzna stojący bokiem i kobieta, która trzyma mikrofon blisko jego twarzy. SZKODNIKOM MÓWIMY NIE! Dzięki dofinansowaniu  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej kupiło nowoczesne urządzenie do zwalczania szkodników. Udało się wyposażyć pracownię konserwatorską w system VELOXY.  Jest bezlitosny dla owadów i wszelkich organizmów, które niszczą zabytki. Nasze zbiory tkanin i rzeźb będą bezpieczne. Działanie urządzenia zostało zaprezentowane dziennikarzom podczas konferencji prasowej 16 grudnia 2019 r.

VELOXY to skrótowiec, na który składają się początki trzech wyrazów: Very Low Oxygen. To po polsku: bardzo niski tlen. System polega na zamykaniu zabytkowych przedmiotów w szczelnych opakowaniach z folii, wypełnionych azotem. Ponieważ azot pobierany jest z powietrza, metoda jest bezpieczna dla środowiska naturalnego. W workach wypełnionych azotem pozostawia się zabytki na trzy tygodnie. W tym czasie szkodniki giną. Taki proces nazywamy fumigacją od łacińskiego słowa fumigatio czyli dymienie. Przydaje się do konserwacji przedmiotów z drewna, wełny, skóry i papieru. Takie przedmioty stanowią większość liczących ponad 33 tysiące zabytków ruchomych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
Urządzenie do fumigacji zabytków Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej kupiło dzięki projektowi, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie Działań Muzealnych”. Tytuł projektu : ”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej”. Oprócz systemu VELOXY, pracownia zyskała nowy kompresor do zakupionej w ubiegłym roku piaskarki. Przy jej pomocy można czyścić zabytkowe przedmioty z metalu, szkła czy kamienia.
Całkowity koszt zakupu obydwu urządzeń to 114 386 zł. Projekt został dofinansowany kwotą 70 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkład własny w wysokości 43 886 zł, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.