MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Falconry its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe
Sokolnictwo wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie
Supraśl 16-17 października 2015
     Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych IAF, British Archives for Falconry, Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Falconry Heritage Trust mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej.
Tematyka konferencji dotyczy historycznych i współczesnych aspektów ochrony ptaków drapieżnych w Europie oraz wpływu sokolnictwa na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe. Różnorodność biologiczna będzie poddana analizie na trzech poziomach: wewnątrzgatunkowym, gatunkowym i ekosystemalnym. Zostanie omówiona rola edukacji ekologicznej w społeczeństwie, związanej z zachowaniem, ochroną, reintrodukcją ptaków drapieżnych, a także kulturotwórczą rolą sokolnictwa jako materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Europie. Jednym z elementów dyskursu naukowego będzie rola jaką pełnią wytwory kultury takie jak literatura, sztuka, tradycje i przekazy ustne w zachowaniu dokumentacji bioróżnorodności gatunków występujących w przeszłości.
Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców – przyrodników i humanistów, członków stowarzyszeń przyrodniczych oraz naukowych, przedstawicieli urzędów państwowych związanych z ochroną środowiska, pasjonatów sokolnictwa, nauczycieli, edukatorów współpracujących z instytucjami kultury, a także młodych ludzi zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat ekologii. Językami konferencji będą polski i angielski.
Program konferencji (do pobrania)
Komitet Naukowy Konferencji:
Janusz Sielicki ? przewodniczący, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Andrzej Lechowski ? współprzewodniczący, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
dr Artur Gaweł ? współprzewodniczący, Białostockie Muzeum Wsi
prof. Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Samsonowicz, Polska Akademia Nauk
dr Jevgeni Shergalin, Falconry Heritage Trust
Gary Timbrell, IAF
Mark Upton, British Archives for Falconry
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Urszula Szymak, Białostockie Muzeum Wsi
Iwona Piaskowska, Białostockie Muzeum Wsi
Przemysław Sianko, Białostockie Muzeum Wsi
Zgłoszenie udziału w konferencji:
Prosimy uzupełnić formularz zamieszczony na stronie www.sokolarnia.edu.pl i przesłać do drogą mailową na adres: sokolarnia1@gmail.com
Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Prelegenci będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie pod warunkiem przesłania artykułów we wskazanych terminach. Wszystkie artykuły zostaną opublikowane w monografii recenzowanej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 731 418 561
Informacje dla autorów:
Instrukcja wydawnicza w języku polskim (do pobrania)
Więcej informacji na stronie http://sokolarnia.edu.pl/conference

 

film_btn ZOBACZ FILM