DBAJMY O PIĘKNO naszych miast, miasteczek i wsi. To apel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organizatora kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. Tym razem skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego. Wśród tematów konferencji w Białymstoku – architektura drewniana.
więcej

– Architektura drewniana jest tak piękna, bo wykonana z naturalnych surowców – mówi Artur Gaweł, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – niestety, drewniane budynki są bardziej narażone na zniszczenie niż murowane, dlatego znikają z naszego krajobrazu w zastraszającym tempie.
Dla wielu z nich ratunkiem jest przeniesienie do muzeum. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej nowe życie zyskało do tej pory ponad czterdzieści drewnianych zabytków. Wśród nich – wiejskie chałupy i stodoły kryte strzechą, które w takim właśnie, pierwotnym kształcie, można zobaczyć już tylko w skansenie.
Na terenie Polski mamy ponad trzydzieści muzeów na wolnym powietrzu. Ich działalność jest bezcenna, ale uczestnicy konferencji są zgodni: nie powinna być jedynym sposobem na ocalanie drewnianej architektury dla przyszłych pokoleń.
– Trzeba ratować jak najwięcej drewnianych budynków w miejscach, w których powstały – twierdzi Iwona Górska – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku – jednym ze sposobów jest ich adaptacja do nowej funkcji.
Nie zawsze się to udaje, ale mamy na Podlasiu pozytywne przykłady takich działań. Dawna stacja kolejowa w Białowieży jest dziś słynną restauracją, co nie przeszkadza jej być jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych, drewnianych zabytków w regionie.
Podczas konferencji, 20 lutego 2018, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wystąpiło pięcioro prelegentów, oprócz Artura Gawła i Iwony Górskiej: Adam Żywiczyński – Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach, Jakub Bobrowski – specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej i Piotr Firsowicz z białostockiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Kolejnym, obok architektury drewnianej tematem była reklama. Jej nadmiar, często też brzydota, zaśmieca krajobraz polskich miast.
Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje takie konferencje we wszystkich województwach. Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” ma uwrażliwiać mieszkańców Polski na otoczenie, które tak łatwo oszpecić, czasem – nieodwracalnie.