KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH 2012- 2013

Pragniemy poinformować, że w latach 2012 – 2013 Białostockie Muzeum Wsi  Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku będzie realizowało szereg działań współfinansowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Projekt uwzględnia organizację:

– festynów etnograficznych:

27 maja 2012 Zielone Świątki
23 czerwca 2012 Sobótka w skansenie
8 lipca 2012 Smaki Podlasia
5 sierpnia 2012 Dożynki w skansenie
16 września 2012 Podlaskie ziołami pachnące

– imprez o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży:

26-30 marca 2012 Kraszanki
28 maja – 1 czerwca 2012 Piknik w skansenie
24-28 września 2012 Babie Lato w skansenie
10-14 grudnia 2012 Gwiazdka w skansenie

– cyklu spotkań skierowanych do rodzin pod hasłem Rodzinna Niedziela w Skansenie, co dwa tygodnie, od 18 marca do 30 września 2012:

 

18 marca palmy                                                                
1 kwietnia pisanki                                                       
15 kwietnia prace domowe                                  
29 kwietnia transport wiejski                                        
13 maja garncarstwo                                                                   
20 maja wycinanki
3 czerwca zabawki    
17 czerwca kwiaty z bibuły  
1 lipca pocztówki drzeworytniczne    
15 lipca świece woskowe   
29 lipca haft        
 12 sierpnia tkanie chodników
26 sierpnia plecionkarstwo
2 września kowalstwo
 9 września wikliniarstwo
30 września wypiek podpłomyków *

* terminy mogą ulec zmianie

Więcej informacji na stronie: http://podlaskie.ksow.pl/ksow07.html