Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku pragnie Państwa poinformować, że w roku 2015 będzie realizowało przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odbędą się dwa festyny etnograficzne promujące tradycyjne kulinaria, rękodzieło i rzemiosła ludowe Polski północno-wschodniej. Głównym celem przedsięwzięcia jest przypomnienie dawnych zwyczajów zielonoświątkowych i sobótkowych, których inscenizacje odbędą się wśród urokliwej scenerii skansenu.

Kalendarz imprez:

Zielone Świątki (24 maja)

Sobótka w Skansenie (21 czerwca)

Serdecznie zapraszamy do Białostockiego Muzeum Wsi!