Okładka książki, na niej fotografia dwóch postaci oraz tytuł: Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). MĘCZEŃSTWO POLSKIEJ WSI 12 lipca o godzinie 12.00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyło się otwarcie wystawy „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945)”, którą przygotowali pracownicy IPN w Rzeszowie. Dzięki zebranym przez historyków dokumentom można prześledzić życie codzienne na wsi podczas drugiej wojny światowej, ale też udział jej mieszkańców w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i represje, jakich doświadczali ze strony najeźdźców. więcej

Termin otwarcia wystawy nie jest przypadkowy. 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji przez Niemców Michniowa na Kielecczyźnie, przypada Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto upamiętnia bohaterów, którzy pomagali uciekinierom, osobom prześladowanym przez okupanta, walczyli w partyzantce, żywili mieszkańców miast, ponosząc za to często najwyższą ofiarę.
Wystawa poświęcona wsi polskiej w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej (1939–1945) ukazuje życie codzienne mieszkańców wsi, ale też formy represji stosowane przez okupantów. Wśród form przemocy, jakie stosowali były masowe wysiedlenia ludności Zamojszczyzny, deportacje mieszkańców Kresów Wschodnich oraz eksterminacja Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez nacjonalistów ukraińskich. Ludowcy znaleźli się też wśród ofiar akcji wyniszczenia polskich elit.
Druga część wystawy pokazuje udział działaczy ludowych w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego oraz Rządu RP na Wychodźstwie, a także utworzenie i działalność konspiracyjnych organizacji politycznych, a następnie zbrojnych, w okupowanym kraju.
Ostatnia część wystawy pokazuje sytuację na polskiej wsi po wkroczeniu Armii Czerwonej. To z jednej strony działania najeźdźcy stanowiące początek nowej władzy na wsi (reforma rolna), z drugiej – dążenie do ujawnienia się podziemnych struktur ludowych.
Wystawę kończy część poświęcona aresztowaniu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
Ekspozycja będzie czynna w remizie z Rudki na terenie skansenu do 6 sierpnia.