Kamera i dłoń obsługującego ją mężczyzny. Z lewej strony widoczny niewielki fragment jego twarzy. MIGANIE Z KULTURĄ Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”, we współpracy z Muzeum Historycznym – Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zrealizowało multimedialny projekt „Nie Migam się od Kultury” dofinansowany w ramach programu „Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem zadania było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.więcej

 

Na multimedialny projekt, realizowany od września do grudnia 2020 r., składały się oprowadzania i spacery online po lokalnych instytucjach kultury i ważnych dla kultury i historii miejscach z udziałem przewodnika i tłumacza języka migowego oraz warsztaty twórcze (sztuki tworzenia „żywych obrazów” i animacji poklatkowej) skierowane do lokalnej społeczności osób z niepełnosprawnością słuchu.
Wszystkie działania były realizowane nieodpłatnie. Zostały dostosowane do sposobu komunikowania się osób niesłyszących poprzez tłumaczenie ich na język migowy. Każdy uczestnik projektu przez prawie trzy miesiące poznawał różne dziedziny sztuki,  za pośrednictwem Internetu korzystał z zaplanowanych w projekcie działań.
Celem projektu było między innymi zwiększenie dostępu do zasobów instytucji kultury, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz integracji społecznej osób niesłyszących, które z powodu bariery komunikacyjnej mają utrudniony dostęp do uczetnictwa życiu kulturalnym i społecznym.