Dwie postacie na tle ściany. Kobieta wręcza usmiechniętemu mężczyźnie dyplom. DR ARTUR GAWEŁ LAUREATEM PRESTIŻOWEJ NAGRODY im. Zygmunta Glogera. Nagroda została wręczona po raz trzydziesty pierwszy. Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” z Łomży przyznaje ją za  wybitne osiągnięcia w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym, ale jej  laureaci to nie tylko twórcy czy badacze kultury ale też ci, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”. więcej

Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dr Artur Gaweł otrzymał nagrodę trzeciego stopnia nie tylko za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Podlasia, ale też autorską wizję muzeum. Znalazł się w gronie siedmiorga laureatów – oprócz nagród kapituła przyznała w tym roku także trzy wyróżnienia.
Dr Gaweł jest kustoszem dyplomowanym, absolwentem Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma w swoim dorobku naukowym  kilkadziesiąt artykułów z zakresu etnografii Podlasia oraz książek m.in. „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie” czy „Rok obrzędowy na Podlasiu” .
Nagroda im. Zygmunta Glogera została ustanowiona w 1983 roku w Łomży, przez red. Stanisława Zagórskiego, założyciela Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Przyznawana jest corocznie. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego „Stopka” w Łomży współpracuje przy organizacji nagrody z Narodowym Centrum Kultury i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W tym roku wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 25 września w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.