Kultura bez barier – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 118 130,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne” (UMOWA nr 61/KBB/041/2022; termin realizacji projektu 01.08.2022 r. – 15.05.2022 r.).
Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.więcej

Zadaniem projektu jest poprawa dostępności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu przewiduje:

– dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i dorosłych ze szkół integracyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie ETR, audiodeskrypcji, organizowania dostępnych wydarzeń komunikacji z osobami niedowidzącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu
– dostosowanie strony internetowej do wymagań określonych w ustawie o dostępności
– stworzenie oznakowania przestrzeni skansenu dla osób z dysfunkcją wzroku
– stworzenie scenariuszy lekcji muzealnych dostosowanych odbiorców o szczególnych potrzebach w zakresie rozumienia i czucia oraz przeprowadzenie na podstawie tych scenariuszy zajęć
– stworzenie audiodeskrypcji do części wystaw stałych.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej będzie realizowało projekt we współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi doświadczenie w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami ( Stowarzyszenie „Aktywni”, Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Stowarzyszenie „My dla innych”) oraz z nauczycielami szkół integracyjnych.

 

 

 


„Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja” to projekt dofinansowany kwotą 20 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna (2022).

więcej

 

Celem projektu jest propagowanie tradycji tkackiej w technice dwuosnowowej. W ramach jego realizacji zorganizowana została wystawa w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentująca kolekcję tkaniny dwuosnowowej, powstaje też publikacja „Tkanina dwuosnowowa cz. I’. Wydawnictwo będzie zawierać oprócz informacji o technice tkackiej i historii tkaniny dwuosnowowej, bogatą dokumentację fotograficzną oraz grafikę przedstawiającą charakterystyczne motywy wzornicze. W realizację projektu zaangażowane jest środowisko twórczyń ludowych – tkaczek z Janowa i okolic.

 

 


Operacja pn. SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM WSI współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały warsztaty z twórcami ludowymi i osobami zajmującymi się zielarstwem oraz pokaz obrzędu żniwnego w wykonaniu zespołów ludowych. więcej

 

Wydarzenie odbyło się podczas festynu etnograficznego „Podlaskie ziołami pachnące” 14 sierpnia 2022 roku w godzinach: 12.00-16.00. Celem operacji było rozpowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym wsi, która trafiła do szerokiego grona odbiorców. Publiczność odwiedzająca w tym dniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej poznała zwyczaje związane ze  żniwami, z zastosowaniem ziół w medycynie ludowej i w kuchni regionalnej opartej na lokalnych produktach, miała okazję podziwiać wyroby twórców ludowych reprezentujących tzw. „ginące zawody” i wziąć udział w warsztatach i spotkaniach, zapewniających kontakt z materialnymi i niematerialnymi tradycjami Podlasia oraz z lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami. Pozwoliło to na odbudowę sieci powiązań między miejscowymi producentami, przetwórcami, twórcami ludowymi i osobami trudniącymi się tzw. „ginącymi zawodami” a odbiorcami ich produktów, a także na stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami.
Na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, podczas Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi, zorganizowanych zostało dziewięć bezpłatnych wydarzeń, które poprowadzili lokalni producenci i przetwórcy, twórcy ludowi i zespoły folklorystyczne. Pięć z nich to warsztaty związane z zastosowaniem ziół i innych dziko rosnących roślin w kuchni i w produkcji kosmetyków naturalnych, trzy spotkania warsztatowe przeprowadzili twórcy ludowi i dotyczyły one tak zwanych „ginących zawodów” (tkactwa, garncarstwa i wykonywania zabawek z drewna). Oprócz warsztatów zorganizowany został pokaz obrzędu żniwnego na Podlasiu w wykonaniu zespołów folklorystycznych z okolic Knyszyna i Moniek.
Warsztaty i spotkania były przeprowadzone w specjalnie przygotowanych sektorach na terenie skansenu, w godzinach od 12.00 do 16.00.
Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechniania wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi oraz odbudowy sieci powiązań między podmiotami a odbiorcami ich wyrobów, a także, w dalszej perspektywie, do przeciwdziałania postępującemu wykluczeniu społecznemu i ubożeniu obszarów wiejskich. Spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi zwiększyło zainteresowanie odbiorców regionalnymi zwyczajami oraz ofertą lokalnych producentów i przetwórców wykorzystujących w swojej działalności zioła, jak również wyrobami twórców ludowych i rękodzielników, zachęciło do podejmowania nowych, lokalnych inicjatyw wykorzystujących elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, pomogło budować wizerunek podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ułatwiło kontakt między podmiotami w celu wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk, które w przyszłości może skutkować podjęciem przez nie współpracy na rzecz rozwoju małych, lokalnych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

 

 


„Pogrzebowe pieśni podlaskiej prababki” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dostało dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021. Efektem projektu będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń ludowych pieśni żałobnych z powiatu monieckiego.więcej

Zgodnie z założeniami, badania podczas których zostaną zebrane teksty i melodie pieśni pogrzebowych, zostały przeprowadzone w wybranych wsiach na terenie powiatu monieckiego. Zapisany materiał posłużył do przeprowadzenia warsztatów. Instruktorami są osoby starsze, które w śpiewach pogrzebowych, trwających dawniej nawet trzy dni, brały czynny udział i znają tradycyjne pieśni. W zajęciach na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej bierze udział 12 osób. Pieśni, które uczestnicy warsztatów poznają podczas pięciu spotkań w skansenie, zostaną wydanie na płycie CD, którą wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymać wraz z publikacją podsumowującą projekt. W książce opublikowane zostaną teksty i zapis nutowy pieśni pogrzebowych z okolic Moniek.

 

 

 

 


„Muzealne ABC” to tytuł projektu, na realizację którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 86 tys. złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu „Kultura w sieci”. Powstał cykl filmów krótkometrażowych. Ich tematyka jest różnorodna, od historii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, po podlaską obrzędowość. więcej

W ramach projektu „Muzealne ABC” powstało 17 filmów krótkometrażowych, które przybliżają odbiorcom działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Widzowie poznają historię instytucji, dowiadują się, jak powstają muzea typu skansenowskiego.  Dwa odcinki cyklu są poświęcone zbiorom muzealnym. W jednym z nich zaglądamy do magazynów i odpowiadamy na pytania: co sprawia, że przedmiot staje się eksponatem oraz jakie są jego dalsze losy. W drugim odwiedzamy pracownię konserwatorską, gdzie część zabytków odzyskuje dawny blask, inne zabezpieczane są przed zniszczeniem.
Wiele zabytków ruchomych trafia na wystawy stałe i właśnie one są tematem pięciu części „Muzealnego ABC”. Zapraszamy widzów na wirtualny spacer po wystawie sztuki ludowej i wnętrzach zabytkowych chałup. Zaglądamy do zabytkowych stodół i spichlerzy, gdzie eksponowane są narzędzia i maszyny rolnicze.
Jedna trzecia cyklu poświęcona jest obrzędom ludowym. Ci, którzy nie mieli okazji odwiedzić Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej podczas Zielonych Świątek dowiadują się czemu służył zwyczaj obchodzenia pól z królewną. Pokazujemy też tradycyjne żniwa na Podlasiu, Noc Świętojańską i wiosenne kolędowanie z konopielką.
W filmowej opowieści o Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej nie mogło zabraknąć miejsca na odcinek dotyczący Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.
Wszystkie filmy są przystosowane do odbioru przez osoby niesłyszące.  Można je oglądać na stronie internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

 

 

 

 


„Tańcowała igła z nitką” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 w wysokości 61 000 złotych. Podczas dwutygodniowych warsztatów sześcioro mieszkańców województwa podlaskiego nauczyło się szyć stroje ludowe. więcej

Uczestnicy projektu zajmowali się nadbużańską odmianą ludowego stroju podlaskiego, noszoną dawniej na ternach ciągnących się wzdłuż brzegu rzeki Bug, od miejscowości Dołhobrody na południu, po wieś Hołowczyce na północy. Charakterystyczny element tego stroju, zarówno męskiego, jak i kobiecego, to lniana koszula, której ozdobą są  perebory – ornament tkacki naszyty na kołnierzyku i rękawach. Mężczyźni z nadbużańskich trenów Podlasia nosili też kamizele i lniane spodnie, kobiety – spódnice z samodziału w barwne pasy, pasiaste zapaski i gorsety zdobione haftem lub zestawem guziczków.
Zanim uczestnicy projektu „Tańcowała igła z nitką” zabrali się do szycia, czekała ich solidna porcja wiedzy na temat folkloru Podlasia. Zdobyli ją podczas wykładów oraz wyjazdów studyjnych do Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Warsztaty krawieckie trwały 10 dni. Na każdy element stroju nadbużańskiego uczestnicy poświęcili, w zależności od stopnia skomplikowania, jeden albo dwa dni. Każdy z nich samodzielnie wykonał wykroje i uszył strój.
Zwieńczeniem projektu była wystawa efektów pracy uczestników. Stroje zaś, już na zawsze pozostaną w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, skąd zespoły ludowe czy grupy teatralne będą je mogły nieodpłatnie wypożyczać.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” to inwestycja, która została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 97 170 zł, wysokość dofinansowania to 65 578,45 zł. więcej

Projekt został dofinansowany w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii). Bezpośrednim efektem będzie mniejsze zużycie energii wytwarzanej z paliw kopalnych i związana z tym poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 19,93 tony równoważnika CO2.
W ramach projektu została wykonana instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej o mocy 27,28 kW. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1szt. Planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić 24,55 MWh rocznie. Wyprodukowana przy pomocy paneli słonecznych energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, nadwyżka trafi do sieci dystrybucyjnej.
Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość powietrza w okolicy, a Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej mniej zapłaci za prąd.

 

 


„Mistrzowska tkanina” to projekt, na realizację którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,  w wysokości 14 000 zł. więcej

Województwo podlaskie to jedyny region w Polsce, gdzie zachowała się umiejętność tkania dywanów dwuosnowowych. Dzięki takim przedsięwzięciom, jak dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Mistrzowska tkanina”, ta piękna tradycja ma szansę przetrwać. Mistrzynią jest Lucyna Kędzierska. Wielokrotnie nagradzana za swoje prace tkaczka przekazała swoją wiedzę dwóm przedstawicielkom młodszego pokolenia. Jedna z nich pracuje w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, gdzie wykorzysta zdobyte umiejętności podczas zajęć edukacyjnych, druga zamierza zająć się tkactwem zawodowo. Zgłębiały tajniki tkactwa techniką dwuosnowową przez osiem miesięcy. Zwieńczeniem projektu stała się wspólna wystawa tkanin mistrzyni i uczennic.

 

 

 

 

 

 

 

 


„W moim sercu wolność gra” to projekt dofinansowany ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”promującego wydarzenia nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wysokość dofinansowania wyniosła 77 000 zł.  więcej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zorganizowało w ramach projektu koncerty, które staną się okazją do wspólnego świętowania odzyskania niepodległości przez mieszkańców całego województwa, od Filipowa po Drohiczyn. Koncerty miały charakter patriotyczny. W programie każdego z nich znalazł się występ zespołów ludowych, takich jak: „Kurpie Zielone”, „Klekociaki”, „Narwianie” czy „Skowronki” oraz komentarz dotyczący wydarzeń historycznych w regionie, związanych z walką o niepodległość i budową polskiej państwowości. Relacje filmowe z koncertów można było zobaczyć na stronie internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

 

 

 


„Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – etap I” to projekt dofinansowany kwotą 21 664 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych (2019). Wkład własny do projektu w wysokości 5 366 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. więcej

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
W ramach zadania Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, realizując część zakładanych działań, poddało kompleksowej konserwacji zabytkową bryczkę wolantową z okresu międzywojennego, o numerze inwentarzowym BMW/E/1113.
Odnowiony, zabytkowy pojazd można zobaczyć na wystawie stałej pn.: Środki transportu wiejskiego, dostępnej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 

 

 

 

 

 

 


”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej” to projekt dofinansowany kwotą 70 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Wkład własny do projektu, w wysokości 43 886 zł, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. więcej

 

 

Celem projektu jest wyposażenie pracowni konserwatorskiej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w system VELOXY do fumigacji zabytków i nowy kompresor do piaskarki kabinowej zakupionej w 2018 roku.
VELOXY to system zwalczania owadów i wszelkich organizmów zagrażających zabytkom. Polega na zamykaniu zabytkowych przedmiotów w szczelnych opakowaniach z folii. Po wypełnieniu opakowań azotem, pozostawia się w nich zabytki na trzy tygodnie. W tym czasie szkodniki giną. Urządzenie jest przydatne do konserwacji przedmiotów z drewna, wełny, skóry i papieru.
Oprócz systemu VELOXY, w ramach projektu został zakupiony nowy kompresor do piaskarki kabinowej, przy pomocy której można czyścić zabytkowe przedmioty z metalu szkła czy kamienia.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Pałka, zapałka, dwa kije…” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Celem projektu, zrealizowanego w pierwszej połowie października 2019 r., było zapoznanie najmłodszych dzieci (przedszkolaków) z ludowymi grami i zabawami. więcej

Partnerami projektu stały się przedszkola z trzech miejscowości na terenie gminy Wasilków: Jurowiec, Sochoń i Osowicz. W każdym z nich odbywały się zajęcia edukacyjne i warsztaty.
Część warsztatową, polegającą na nauce wykonywania zabawek, prowadził twórca ludowy Marek Szyszko. Przygotował drewniane elementy, z których dzieci samodzielnie wykonały tradycyjne zabawki.
W części edukacyjnej, poprowadzonej przez pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, przedszkolaki poznały dawne gry i zabawy : wyliczanki i rymowanki, zabawy w kole, gry z rekwizytami.
Zwieńczeniem projektu był wspólny piknik w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej 13 października 2019 r. W prowadzeniu zabaw muzycznych pomogli: instruktorka folkloru z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Agnieszka Jakubicz i Andrzej Grzybowski – kierownik muzyczny zespołu Kurpie Zielone.  W trakcie pikniku dzieci i ich opiekunowie zwiedzili wystawę stałą „Świat wiejskiego dziecka”.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Ukryte – krajka w domu i muzeum” to projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z unikatowym i zanikającym zjawiskiem kultury materialnej, jakie stanowi krajka – dekoracyjny pasek tkany metodą tradycyjną, dawniej używany powszechnie jako element ozdobny oraz przedmiot praktyczny w gospodarstwie wiejskim. więcej

Ten ważny element kultury ludowej z terenu północno-wschodniej Polski nie doczekał się jak dotąd wnikliwego opracowania. W ramach zadania przeprowadzone zostały kwerendy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Ponadto pracownicy muzeum przeprowadzili badania w wybranych miejscowościach powiatu sokólskiego, które umożliwiły uzupełnienie informacji na temat badanego zjawiska. W oparciu o zbiory własne oraz placówki muzealnej z Sokółki zorganizowana została wystawa. W ramach projektu została również wydana bezpłatna publikacja poświęcona krajce, będąca podsumowaniem przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14 lipca 2019 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie od godziny 11:00 do 17:00 odbywały się  Targi EkoSmaki Podlasia! EkoSmaki Podlasia to targi produktów regionalnych i tradycyjnych charakteryzujących się wysoką jakością. więcej

Potwierdzeniem tej jakości są certyfikaty, nagrody oraz tytuły zdobyte w konkursach. Główną ideą targów jest promocja małych, lokalnych producentów, którzy opierają produkcję na surowcach dostępnych w regionie, a swoją działalność prowadzą
z poszanowaniem środowiska naturalnego.
W ramach targów odbyło się również seminarium EkoSmaki Podlasia w praktyce, adresowane do producentów, przetwórców rolnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich z województwa podlaskiego. Seminarium dotyczyło m.in. zagadnień związanych z certyfikowaniem produktów.
Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Link do strony – http://podlaskie.ksow.pl/.

 

 

 

 

 


LOGO_RPO

Lata 2016–2018 to czas realizacji projektu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod nazwą: „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.więcej

Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockiego Muzeum Wsi) poprzez remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na cele wystawiennicze, edukacyjne i magazynowe.

Dwór z Bobry Wielkiej to największy i najstarszy budynek drewniany znajdujący się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Jest to obiekt drewniany, kryty gontem, z 6-kolumnowym portykiem od frontu. Celem projektu jest przystosowanie dworu do całorocznego użytkowania, stworzenie ekspozycji prezentujących dziedzictwo kulturowe regionu, nowocześnie wyposażonego magazynu muzealiów i  specjalnie przygotowanych pomieszczeń do zajęć edukacyjnych, spotkań popularyzatorskich i naukowych. Działania podjęte w ramach realizacji projektu zwiększają atrakcyjność oferty Muzeum oraz liczbę osób odwiedzających skansen.

Całkowita wartość projektu: 1 845 083,26 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 201 299,85 zł
Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 na stronie internetowej: mapadotacji.gov.pl.

 

 

 

 


LOGO_RPO

„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” to projekt Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.więcej

Cel projektu: zwiększenie poziomu zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Białostockiego Muzeum Wsi poprzez jego rozbudowę, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt realizowany w latach 2017-2018 zakłada:

1. Wymianę czterech dachów gontowych na zabytkowych obiektach:
– Stodoła z Karczmiska, l. 20. XX wieku
– Spichlerz z Karczmiska, ok. 1920 r.
– Stodoła z (Korycin) Wdowina, l. 20. XX wieku
– Spichlerz z Gąsówki Starej, koniec XIX wieku

2. Postawienie stodoły z Redut, ok. 1870 r.

W stodole z Redut, gm. Orla zostanie zorganizowana stała ekspozycja, prezentująca wnętrze budynku gospodarskiego z początku XX w. wraz z narzędziami gospodarskimi. Zwiedzający będą mieli możliwość uruchomienia niektórych maszyn np. wialni napędzanej korbą. Ekspozycja ma na celu ukazanie początków mechanizacji rolnictwa. Stodoła ta będzie stanowiła początek nowego sektora prezentujących typ osadnictwa wiejskiego z południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.

3. Postawienie stodoły z Czarnej Białostockiej, 1922 r.

Stodoła z Czarnej Białostockiej z 1922r., przekazana do skansenu przez Dyrekcję Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Czarna Białostocka, będzie stanowić część ekspozycji prezentującej zagadnienie wykorzystania lasów na Podlasiu od średniowiecza do połowy XX wieku. Na wystawie zorganizowanej w obiekcie zabytkowym zaprezentowane zostaną narzędzia i urządzenia służące do sadzenia, pielęgnacji, zrywki (wycinki), transportu oraz obróbki drzew i drewna. Przy stodole zostanie zbudowany „majdan”, czyli zakład do przeprowadzania suchej destylacji drewna z piecem terpentyniarskim. W pobliżu „majdanu” zostanie zbudowany schemat „mielerza” – konstrukcji ziemnej do produkcji węgla drzewnego. Układ i elementy majdanu będą wzorowane na obecnie już nieistniejącym „majdanie” we wsi Kopisk w Puszczy Knyszyńskiej. Wystawa w stodole i „majdan” będą otoczone arboretum. Będzie to jedyna w skali kraju wystawa prezentująca kompleksowo przemysł suchej destylacji drewna.

4. Postawienie szkoły z Kalinowa-Solek, połowa XX wieku

Budynek szkoły z połowy XX wieku został przeniesiony do Muzeum z Kalinowa Solek w gminie Kulesze Kościelne. Celem translokowania szkoły była organizacja ekspozycji „Szkoła w pierwszej połowie XX wieku i w latach 50. XX wieku” oraz „Mieszkanie nauczyciela wiejskiego”, a także przygotowanie pomieszczeń na cele edukacyjne. Szkoła z Kalinowa Solek będzie obiektem wielofunkcyjnym: ekspozycyjnym, edukacyjnym, magazynowym oraz biurowym. Budynek będzie w całości podpiwniczony – pomieszczenia będą przeznaczone na cele magazynów zabytków. Do podpiwniczenia będzie prowadziło osobne wejście z zewnątrz. Na parterze znajdą się następujące pomieszczenia: duże sale z ekspozycją przedstawiającą wnętrze szkoły wiejskiej oraz dwie duże sale, w których będą prowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące tradycyjnej kultury ludowej na Podlasiu. Na poddaszu będą pomieszczenia ekspozycyjne – „Mieszkanie nauczyciela wiejskiego”.

Całkowita wartość projektu: 2 167 679,15 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 399 988, 29 zł

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 na stronie internetowej: mapadotacji.gov.pl.

 

 

 


  W dniu 13 lipca  2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, została zawarta umowa przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, na realizację projektu „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. więcej

W założeniach operacji są:

  • organizacja konferencji naukowo-praktycznej, w Wasilkowie, w dniu 20 września 2017 r.;
  • przygotowanie i otwarcie wystawy (wernisaż ekspozycji jest planowany na 10 września br., podczas festynu etnograficznego „Podlaskie Ziołami Pachnące”;
  • wydruk folderu z materiałami konferencyjnymi;

Wartość dofinansowania: 10 107 zł
Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Wernisaż wystawy plenerowej Artura Gawła „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia” w dn. 10 września 2017 r.

 

Konferencja naukowo-praktyczna: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, Wasilków, 20 września 2017 r.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało konferencję naukowo – praktyczną tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu podlaskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz problematyki ochrony i konserwacji budynków drewnianych ze wskazaniem na dobre praktyki w tym zakresie. Konferencja miała stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną wiejskiego krajobrazu kulturowego, a mieszkańcami i użytkownikami drewnianego budownictwa.

 

Wydawnictwo pokonferencyjne: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, Wasilków 2017

Zbiór materiałów pokonferencyjnych, prezentujący tematykę ochrony tradycyjnej architektury naszego regionu. Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej http://ksow.pl