Warsztaty śpiewu tradycyjnego: pieśni rosyjskie

W dniach 9-10 i 22-24 października 2010 roku w Białostockim Muzeum Wsi odbywały się warsztaty śpiewu tradycyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku. W tej odsłonie były to pieśni rosyjskie. Zajęcia prowadziła Swietłana Butskaja – absolwentka Wydziału Muzykologii Konserwatorium Moskiewskiego, specjalistka w zakresie XVII- i XVIII-wiecznej rosyjskiej muzyki cerkiewnej, muzykolożka rekonstruująca dawne pieśni i od 1990 roku organizująca warsztaty wokalne i zajęcia z emisji głosu. Każda z uczestniczek jej warsztatów mogła zaprezentować swoje umiejętności w trakcie wspólnego występu w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

 

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję – warsztaty pieśni tradycyjnych…” , dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.