PIKINIK POD GRUSZĄ

     Białostockie Muzeum Wsi w dniach 31 maja – 03 czerwca gościło grupy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na imprezie edukacyjnej Piknik pod gruszą. W jej trakcie dzieci i młodzież mogła przyjrzeć się ginącym zawodom tj. kowalstwo, plecionkarstwo i garncarstwo oraz poznać niektóre typowe prace wykonywane w dawnym gospodarstwie wiejskim jak m.in. ubijanie masła, pranie, robienie sznurków, czy tarcie drewna. W programie spotkania przewidziano również zwiedzanie ekspozycji Troski i beztroski wiejskiego dziecka, a także możliwość wzięcia udziału w zapomnianych już zabawach dziecięcych, prowadzonych na placu zabaw przez studentów z Koła EtnoEdukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Ponadto odwiedzający Muzeum mieli możliwość zakupu pamiątek.