PIKNIK W SKANSENIE

25 – 27 maja 2015 

     Podczas imprezy edukacyjnej dzieci i młodzież mogła zapoznać się z ginącymi zawodami tj. bednarstwem, kowalstwem, plecionkarstwem i garncarstwem oraz przyjrzeć się niektórym typowym pracom wykonywanym w dawnym gospodarstwie wiejskim, jak m.in. wyrób masła, czy pranie.
Ponadto uczestnicy Pikniku mogli nieodpłatnie zwiedzić Ośrodek Edukacji Ekologicznej znajdujący się na terenie skansenu oraz skorzystać z placu zabaw. Dla chętnych zorganizowane zostało ognisko.

Fotorelacja z wydarzenia: