RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE
20 marca 2016 r. (niedziela)
PISANKI – KRASZANKI

Tematem przewodnim warsztatów było jajko. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z symboliką jajka w obrzędowości wiosennej, wierzeniami ludowymi oraz  w oparciu o zbiory muzealne, poznali techniki zdobienia jaj na Podlasiu. W trakcie zajęć każdy uczestnik miał okazję własnoręcznie wykonać pisankę metodą batiku szpilkowego. Warsztaty poprowadził pracownik Białostockiego Muzeum Wsi.