WARSZTATY SŁUŻĄCE WYPRACOWANIU MODELU SIEDZIBY DLA OWADÓW PSZCZOŁOWATYCH

02 – 09 czerwca 2013

W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 9 czerwca zakończył się plener rzeźbiarski. Wzięło w nim udział dziewięciu artystów: Bernarda Popko z Białegostoku, Jana Kosiorka z Ełku, Marka Szyszko z Chwaszczewa k/Sokółki, Andrzeja Wasilewskiego z Szołtan k/Puńska, Ryszarda Myśliwca z Kamiennej Starej k/Dąbrowy Białostockiej, Janusza Wolińskiego z Włodawy,Wojciecha Kowalskiego z Czarnej – Białostockiej, Marka Romanowskiego z Chodla k/Opola Lubelskiego oraz Marcina Różyckiego z Polan k/Iłży. Każdy z twórców wyrzeźbił w kłodzie drewna około dwumetrową postacią przedstawiającą ginący zawód lub czynność wykonywaną w dawnym gospodarstwie wiejskim.

Pierwsze prace polegały na okorowania kłód drzewnych i poddaniu ich wstępnej obróbce piłami łańcuchowymi. Dzięki tym zabiegom widoczne stały się zarysy powstających figur. Następnie w ruch poszły dłuta i pobijaki. Rzeźbiarze z ich pomocą dopracowali detale tworzonych przez siebie postaci. Ostatnim etapem prowadzonych prac było, zgodnie z zamysłem projektu, dostosowanie rzeźb do zasiedlenia przez rodziny pszczele. W tym celu uczestnicy pleneru wykonali w rzeźbach zagłębienia, bądź wykorzystali szczeliny istniejące pomiędzy poszczególnymi elementami postaci, aby umieścić w nich pęczki trzcinowych rurek.

Artystów przy pracy mogli zobaczyć wszyscy odwiedzający skansen, przede wszystkim jednak do rzeźbiarzy zaglądały grupy dzieci i młodzieży biorące udział w imprezie edukacyjnej Piknik w Skansenie. Dzieci i młodzież miała w ten sposób niepowtarzalną okazję porozmawiania z artystami, którzy starali się przybliżyć im arkana swojego zawodu i zapoznać z warsztatem pracy.

Rezultatem twórczych wysiłków uczestników pleneru są rzeźby w formie uli figuralnych, nawiązujące tematem do życia dawnej wsi. Spod dłuta artystów wyszły: drwal, karczmarz, praczka, zabawy dziecięce, kobieta niosąca chrust, żniwiarz, kiszenie kapusty, garncarz i kowal. Powstałe prace w zamyśle stanowią również schronienie dla ginącego gatunku pszczół – pszczoły murarki. Powstałe rzeźby stanowią stałą ekspozycję skansenu i można je oglądać codziennie w godzinach otwarcia Muzeum. Zapraszamy!

 

ksow2