PLENER RZEŹBIARSKI

27 maja – 03 czerwca 2012

W Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 3 czerwca zakończył się plener rzeźbiarski. Wzięło w nim udział dziewięciu artystów: Piotr Szałkowski z Sokółki, Andrzej Wasilewski z Szołtan k/Puńska, Marek Szyszko z Chwaszczewa k/Sokółki, Adam Ślefarski z Białegostoku, Wojciech Kowalski z Brzozowego Mostka k/Czarnej Białostockiej, Bernard Popko z Białegostoku, Janusz Woliński z Włodawy oraz dwóch rzeźbiarzy z Białorusi Mikołaj Sklar i Władimir Czykwin.

Uczestnicy pleneru pracowali nad około dwumetrowymi rzeźbami o tematyce wiejskiej. Pierwsze prace polegały na okorowania kłód drzewnych i poddaniu ich wstępnej obróbce piłami łańcuchowymi. Dzięki tym zabiegom widoczne stały się zarysy powstających figur. Następnie w ruch poszły dłuta i pobijaki. Rzeźbiarze z ich pomocą dopracowali detale tworzonych przez siebie postaci. Ostatnim etapem prowadzonych prac było, zgodnie z zamysłem projektu, dostosowanie rzeźb do zasiedlenia przez rodziny pszczele. W tym celu uczestnicy pleneru w odpowiedni sposób nawiercili swoje rzeźby, tak aby mogły one stać się ich siedzibą.

Artystów przy pracy mogli zobaczyć wszyscy odwiedzający skansen, przede wszystkim jednak do rzeźbiarzy zaglądały grupy dzieci i młodzieży biorące udział w imprezie edukacyjnej Piknik w Skansenie. Dzieci i młodzież miała w ten sposób niepowtarzalną okazję porozmawiania z artystami, którzy starali się przybliżyć im arkana swojego zawodu i zapoznać z warsztatem pracy.

Rezultatem twórczych wysiłków uczestników pleneru są rzeźby w formie uli figuralnych, nawiązujące tematem do życia dawnej wsi. Spod dłuta artystów wyszły m.in: kobieta ze stępą, kołodziej, pastuszek grający na fujarce, niedźwiedź, Św. Ambroży patron pszczelarzy oraz kobieta pracująca przy żarnach. Powstałe rzeźby stanowią stałą ekspozycję skansenu i można je oglądać codziennie w godzinach otwarcia Muzeum. Zapraszamy!

 

ksow2