Pięciu mężczyzn w garniturach na tle okna i białej tablicy, na której widać powtarzający się napis WRDS. Jeden z mężczyzn stoi, pozostali siedzą. WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO gościła 28 grudnia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Spotkanie w takim miejscu to często okazja do zwiedzania i tak właśnie było tym razem. Goście wzięli udział w pokazie sokolniczym zorganizowanym przez  Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia, zwiedzili szkołę z Kalinowa Solek oraz dwór z Bobry Wielkiej.

 

 

W skład trzydziestoosobowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczący zmienia się co roku, wchodzą: marszałek województwa, wojewoda, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele organizacji pracodawców. To pierwsze posiedzenie z udziałem nowego marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.

Podczas spotkania w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej rada podsumowała mijający rok, który upłynął pod przewodnictwem byłego marszałka województwa – Jerzego Leszczyńskiego, a także podjęła uchwałę dotyczącą nowego przewodniczącego. Od stycznia 2019 roku funkcję tę będzie pełnił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego działają od trzech lat. Zastąpiły wcześniejsze Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Ich zadania to między innymi: rozpatrywanie spornych spraw społecznych lub gospodarczych, wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W Podlaskiem Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotyka się kilka razy w roku. Zwykle po to, by rozmawiać o ważnych sprawach dotyczących mieszkańców województwa. Grudniowe posiedzenia mają inny, bardziej uroczysty, ale mniej oficjalny charakter. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej członkowie rady mieli okazję oderwać się na chwilę od problemów dnia codziennego. Poznali zwyczaje skrzydlatych mieszkańców Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia, obejrzeli wystawy poświęcone dawnej szkole, czy sztuce ludowej Podlasia.