PROMOCJA DRUGIEGO WYDANIA KSIĄŻKI
Rok obrzędowy na Podlasiu
spotkanie z autorem – dr Arturem Gawłem – 10 października 2013 roku, godz. 16.00
w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokolskiego Ośrodka Kultury
     Monografia Rok obrzędowy na Podlasiu zawiera opis świąt i obrzędów dorocznych, zarówno tych które są znane jedynie dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowanych współcześnie. Zostały one przedstawione zgodnie z podziałem na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności podług kalendarza świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych.

W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, ale też jak poszczono w trakcie Wielkiego Postu. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły Wielkanocy i następującej po niej Przewodom. Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z autorem, które odbędzie się w Muzeum Ziemi Sokólskiej 10 października o godz. 16.00.

Recenzje:

dr hab. Marian Pokropek
Zaletą opracowania jest to, że Autor przywołuje te wszystkie zwyczaje, które zostały odnotowane w literaturze XIX/XX w. oraz w tradycji, a które dziś już nie występują. Nie wszyscy mamy tego świadomość jak one były bogate, zróżnicowane, powszechne. (…) należy życzyć by z tej skarbnicy wiedzy mogła korzystać jak największa ilość ludzi i to właśnie z terenu Podlasia, by w tym, jakże ciekawym, regionie historyczno – kulturowym zachować miejscowe zwyczaje i obrzędy świadczące o własnej kulturowej tożsamości.

prof. dr hab. Jan Święch
Artur Gaweł podjął się trudnego zadania jakim jest pierwsza próba monograficznego ujęcia obrzędów dorocznych na Podlasiu. Współcześnie takie opracowania realizowane są najczęściej przez wieloosobowe zespoły badawcze, bowiem zakres tematyki jest bardzo szeroki. (…) Autor pracy jest jednak wytrawnym, głęboko osadzonym w terenie badaczem, wywodzącym się z kręgu muzealnych naukowców, dla których długoletnie, żmudne i dociekliwe procedury są oczywistą praktyką. Te właśnie przymioty pozwoliły na zebranie olbrzymiego materiału, który poddany analizie pozwolił na podstawie książki o niezwykłej wartości dokumentacyjnej.