PROMOCJA KSIĄŻKI w białostockim Ratuszu
„Rok obrzędowy na Podlasiu”
spotkanie z autorem – dr Arturem Gawłem – 20 grudnia 2012, godz. 17.00

Rok obrzędowy na Podlasiu jest wydawnictwem o charakterze monograficznym, w którym opisano doroczne święta i obrzędy, zarówno te które znamy już tylko dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowane jeszcze współcześnie. Zostały one przedstawione według tradycyjnego podziału na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności zgodnej z kalendarzem świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, ale też jak poszczono w trakcie Wielkiego Postu. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły Wielkanocy i następującej po niej Przewodom. Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością. W ramach promocji uczestnicy spotkania otrzymają książkę bezpłatnie. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowano ze Środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego