PROMOCJA KSIĄŻKI

     10 marca 2011 roku miała miejsce promocja drugiego wydania książki Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie. Spotkanie z jej autorem – dr Arturem Gawłem – odbyło się o godz. 17.00 w białostockim Ratuszu.

Opis publikacji

 Zachęcone sukcesem pierwszego wydania wydawnictwo Orthdruk opublikowało drugie wydanie książki autorstwa dra Artura Gawła Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie. Materiał do albumu został zebrany przez autora, pracownika Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, podczas badań terenowych prowadzonych od blisko dwudziestu lat. Jest to niezwykle istotna uwaga, gdyż w ciągu tak długiego okresu wiele ilustracji nabrało charakteru archiwalnego, przedstawione na nich domy bądź też detale zdobnicze już nie istnieją. W albumie możemy zobaczyć najpiękniejsze przykłady zdobnictwa architektonicznego w regionie, począwszy od widoków całych domów, poprzez takie detale jak ganki, drzwi, naroża, listwy podokapowe po ozdobne, kowalskie zamki drzwi i zawiasy, czy też snycerskie zdobienie tramów – belek umieszczanych w dziewiętnastowiecznych chałupach pod pułapem. W drugim wydaniu zamieszczono znacznie więcej materiału ilustracyjnego – fotografii (jest ich obecnie ponad trzysta) oraz rysunków (około dwustu pięćdziesięciu). Poszerzony został wstęp ogólnie charakteryzujący budownictwo wiejskie w regionie oraz opisy poszczególnych detali zdobniczych. Zachowano trójjęzyczny układ książki, oprócz polskiego mamy pełne tłumaczenie tekstu na języki angielski i niemiecki. Warto dodać, iż album zawiera bibliografię przedmiotu, indeks ponad dwustu pięćdziesięciu miejscowości, w których wykonano rysunki i fotografie oraz mapę obszaru, z którego zebrano materiał do książki. Album jest adresowany do wszystkich miłośników drewnianego budownictwa, a zwłaszcza do osób poszukujących wzornika tradycyjnych ozdób, którymi można ozdobić nowo powstałe domy.