Żółty kwiat, na którym siedzi pszczoła. PSZCZOŁA BLIŻEJ NAS Podlaska Izba Rolnicza wraz z partnerami: Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Hołnach Wolmera oraz Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę stylistyczną pn. „Pszczoła bliżej nas”.

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla młodzieży klas 7-8 szkoły podstawowej oraz młodzieży klas 1-3 szkół ponadpodstawowych z terenów wiejskich województwa podlaskiego.

  1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 01.10.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej na poniższy adres:

Podlaska Izba Rolnicza

Porosły, ul. Wierzbowa 57

16-070 Choroszcz

e-mail: bialystok@pirol.pl

Z dopiskiem: Konkurs na najlepszą pracę stylistyczną pn. „Pszczoła bliżej nas”

 

Osobą do kontaktu jest Justyna Kaliszewicz

e-mail: bialystok@pirol.pl,

tel. 85 676 08 62

  1. Nagrody
  1. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody dla dwóch grup wiekowych:
  1. dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: Smartphone

  1. miejsce: Tablet

III. miejsce: Aparat fotograficzny

  1. dla młodzieży klas 1-3 szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Smartphone

  1. miejsce: Tablet

III. miejsce: Aparat fotograficzny

  • Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

 

PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY