Swoi czy obcy. Wizerunek Żyda w sztuce ludowej Podlasia
Karolina Radłowska

Katalog wystawy prezentujący wizerunek Żyda w zwyczajach, obrzędach, rzeźbie i folklorze słownym na Podlasiu.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Cena: 5 zł