TKANINA NA KARTACH ALBUMU Wydawnictwo „Tkanina dwuosnowowa” Wojciecha Kowalczuka jest, jak pisze sam autor we wstępie, …”próbą usystematyzowania i pełniejszego ukazania tego zjawiska, jego najważniejszych ośrodków i pracowni oraz zmieniającego się na przestrzeni lat wzornictwa.” Książka, bogato ilustrowana, właśnie się ukazała. Jest najnowszą publikacją Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 

Z kolejnych rozdziałów książki czytelnik dowie się, jakim fenomenem jest tkactwo dwuosnowowe, które wymaga od twórcy skomplikowanych narzędzi, ogromnej cierpliwości i  wyobraźni, a mimo to przetrwało w niezmienionej formie i w XXI wieku wciąż cieszy się zainteresowaniem badaczy, muzealników czy miłośników sztuki ludowej. Na stu osiemdziesięciu stronach autor nie tylko przybliża jego historię i wskazuje miejsca w Polsce, gdzie dywany dwuosnowowe były wytwarzane, ale też odsłania tajemnice techniki i przedstawia sylwetki ludzi, którzy mieli największy wpływ jej rozwój.
Publikacja, wydana w imponującym formacie A4, jest bogato ilustrowana fotografiami. Możemy na nich podziwiać przede wszystkim same tkaniny, piękno kompozycji i różnorodność wzorów. Pochodzą nie tylko z największych w Polsce, liczących około 750 eksponatów, zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ale też innych muzeów w kraju i za granicą – na Litwie i Białorusi.
Znakomitym uzupełnieniem jest fotograficzna dokumentacja procesu tkackiego zrealizowana w pracowni Teresy Pryzmont – tkaczki z Janowa. To właśnie tam, za sprawą kilku twórczyń, tradycja wytwarzania tkanin dwuosnowowych jest ciągle żywa. Niebagatelny wpływ na zachowanie tej tradycji mają organizowane rokrocznie konkursy, których historia również jest opisana na kartach albumu.
W najbliższy piątek, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można będzie porozmawiać zarówno z autorem „Tkaniny dwuosnowowej”, jak też tkaczkami, które swoją obecnością uświetnią spotkanie promocyjne. Można będzie także wzbogacić swój księgozbiór nie wydając ani złotówki – wydawnictwo jest bezpłatne.

Publikacja została zrealizowana przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w ramach Programu Rządowego Kultura Ludowa i Tradycyjna, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie pt. „Tkanina dwuosnowowa na Podlasiu – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja”.