zdjęcie przedstawia ludzi we wnętrzu. W środku grupy jeden z mężczyzn przeprowadza wywiad z drugim. PYSZNOŚCI Z PODLASIA! Na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafiły trzy kolejne specjały z Podlasia: busłowe łapy, karp knyszyński i podlaski kisiel owsiany.
Dziś wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz spotkał się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej z producentami, którzy przyczynili się do wydłużenia ministerialnej listy.

 

Nie przypadkiem właśnie tu. Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dr Artur Gaweł – etnograf od lat badający kulturę ludową regionu wydał produktom pozytywną opinię, co oznacza, że są ważną częścią naszego dziedzictwa.
Wnioskodawcy wpisów to: Kuchnia Dobromil – busłowe łapy, Stowarzyszenie Mszczonka z Mszczony Pańskiej – podlaski kisiel owsiany, Gospodarstwo rybackie sp. z o.o. – karp knyszyński. A potrawy z tego karpia przygotowały „Kreatywne Czechowianki” – Koło Gospodyń Wiejskich z Czechowizny.