REALIZACJA PROJEKTU
„ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU”
 
W roku 2012 w Białostockim Muzeum Wsi był realizowany roczny projekt pod nazwą: Druk książki oraz wystawa fotograficzna – „Rok obrzędowy na Podlasiu”, z programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania został zebrany materiał terenowy dotyczący obrzędów, zwyczajów oraz wierzeń ludności wiejskiej z obszaru Podlasia, który następnie został opracowany i wydany w formie książki (albumu) zawierającej opis całego cyklu dorocznego świąt. To pierwsza tego typu monografia przedstawiającej zwyczaje i obrzędy ludności katolickiej i prawosławnej zamieszkującej teren województwa podlaskiego. Została również przygotowana wystawa fotograficzna o tej samej tematyce.
Ponadto wydrukowano trzy foldery: „Obrzędowość zimowa na Podlasiu”, „Obrzędowość wiosenna na Podlasiu”, „Obrzędowość letnio-jesienna na Podlasiu”. Wszystkie publikacje są autorstwa dr Artura Gawła.

Dofinansowano ze Środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego