KULTURA NA SZLAKU to jeden z najlepszych pomysłów na popularyzowanie historii i jej śladów. Zaprojektowane z pomysłem i umiejętnie wypromowane szlaki kulturowe przyciągają setki turystów, a obiekty które je tworzą stają się znane. Dzięki temu łatwiej je chronić. W tym roku szlaki kulturowe są jednym z tematów przewodnich Europejskich Dni Dziedzictwa w Podlaskiem. Za nami poświęcone im seminarium naukowew Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. więcej

 

Seminarium naukowe „Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego” to pierwsze, z ponad dwudziestu wydarzeń tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim. W programie – wystąpienia naukowców i muzealników z całej Polski, między innymi o rodzajach szlaków kulturowych, ich historii i znaczeniu dla ochrony dziedzictwa. Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad możliwością stworzenia Szlaku Tatarskiego, będącego Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy.
Rozmowa o szlakach kulturowych to preludium tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Podlaskiem. Oficjalne otwarcie – 9 września, podczas festynu Podlaskie Ziołami Pachnące, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Obchody potrwają do końca września. Włączyło się w nie, w tym roku, ponad dwadzieścia miejscowości z całego województwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Obchodzimy je w Polsce od 25 lat, w tym roku – pod hasłem Niepodległa dla wszystkich. Kierowane do szerokiego grona odbiorców, zachęcają do zwiedzania zabytków i innych miejsc związanych z historią. Organizatorzy chcą w ten sposób promować różnorodność regionalnego dziedzictwa kulturowego, przypominać o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, zachęcać do dialogu międzykulturowego.

Program seminarium naukowego pt. „Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego”:

13.00 – Otwarcie seminarium. Wystąpienia gości
13.15 – 13.35 – Adam Walicki, Instytut Kronenberga, Karta ICOMOS Ochrony Szlaków Kulturowych
13.35 – 13.55 – dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki, Szlaki turystyczne – definicje, klasyfikacje, funkcje
13.55 – 14.15 – dr hab. Sviatlana Sialverstava, Politechnika Białostocka, Szlaki kulturowe pogranicza polsko-białoruskiego jako przejaw multikulurowości regionu
14.15 – 14.35 – dr hab. Irena Matus, Uniwersytet w Białymstoku, Szlakiem podlaskiego ręcznika ludowego
14.35 – 14.55 – dr Tatiana Bogusz, Uniwersytet w Grodnie, Multikulturalizm pogranicza białorusko-polskiego. Współczesna sytuacja demograficzna
14.55 – 15.15 – Wojciech Kowalczuk, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Szlak Rękodzieła Ludowego woj. podlaskiego
15.15 – 16.30 Przerwa obiadowa
16.30 – 17.00 – Dyskusja dotycząca utworzenia Kulturowego Szlaku Tatarskiego w ramach Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy – prowadzenie dr Paweł Jessa, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa – informator

Europejskie Dni Dziedzictwa – plakat