W dniu 23 marca 2014 roku odbyło się pierwsze z cyklu Spotkanie z kulturą romską pod tytułem „50-ta rocznica zatrzymania taborów cygańskich” w remizie strażackiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi

   Spotkanie otworzyła prelekcja stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego, Elżbiety Jakimik pt. Proces osiedlania Romów na Podlasiu. Publiczność miała niepowtarzalną okazję do poznania byłych koczowników romskich, którzy opowiadali o okresie ich wędrówki. Wśród zaproszonych gości był Karol Parno Gierliński (rzeźbiarz, poeta, prozaik, twórca pierwszego w Polsce elementarza dla dzieci romskich „Miri szkoła – Romano szkoła- Romano elementaro”). Ponadto wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach tańca romskiego, prowadzonych przez Adrianę Bielicką – Skowrońską. W ramach spotkania odbył się występ zespołu Cygańskie Serca z Igrył. W spotkaniu uczestniczyło 200osób, miało charakter poznawczo – integracyjny.

Spotkanie nawiązuje do kampanii społecznej na rzecz tolerancji „Różnorodna Jedność” zainicjowanej przez Wojewodę Podlaskiego.