Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W sobotnie popołudnie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej gościło stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Blisko 700 osób z całej Polski wzięło udział w pokazach i warsztatach prowadzonych przez twórców ludowych i instruktorów.

W drewnianych, zabytkowych budynkach odbyły się pokazy kowalstwa, tkania na krosnach, wyrobu lizaków odpustowych i wyplatania koszy z wikliny. Chętni toczyli naczynia gliniane na kole garncarskim, wykonywali chodniki-szmaciaki, latawce z papieru i kartki pocztowe w technice drzeworytniczej. W skansenowskiej remizie ponownie zagościła muzyka. Nauka tańców tradycyjnych nigdy nie jest nudna, ale tym razem od przytupów i podskoków w rytmie krakowiaka – drżały ściany. Radosny śmiech młodzieży opanował całe Muzeum. Na zakończenie pikniku, wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku, natomiast 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy poczęstował wojskową grochówką.

Środki finansowe na piknik dla młodzieży w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zapewnił Marszałek Województwa. Głównym wykonawcą jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, a oprawą  merytoryczną  spotkania zajęli się pracownicy Muzeum.