Na pierwszym planie - drewniany żuraw, z tyłu - drewniana chałupa kryta strzechą na tle nieba pokrytego ciemnymi obłokami. ŚWIĘTO MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW Przed nami Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, przypadające 18 kwietnia święto tych, którzy wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytkowych obiektów i opiekę nad nimi oraz tych, którzy je po prostu kochają. Święto ustanowiła, w 1983 roku, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków. UNESCO wpisało ten dzień do rejestru ważnych wydarzeń kulturalnych o zasięgu światowym.

 

Jedną z form ochrony zabytków jest zabieranie ich z miejsc, w których z całą pewnością nie mogłyby przetrwać. W Polsce istnieje ponad trzydzieści muzeów na wolnym powietrzu, w których takie budynki zyskują drugie życie. Dotyczy to przede wszystkim obiektów architektury drewnianej, najbardziej narażonych na zniszczenie. Przeniesione do muzeów, zostają poddane renowacji, by długo jeszcze cieszyć zwiedzających swoją urodą. Wiele z nich staje się przestrzenią wystawienniczą, w atrakcyjny sposób przybliżającą wiedzę o historii poszczególnych regionów czy miejscowości, o życiu ich mieszkańców.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej opiekuje się w ten sposób niemal pięćdziesięcioma zabytkami z terenu województwa podlaskiego. Ich liczba stale rośnie. Są wśród nich między innymi: ponad dwustuletni dwór z Bobry Wielkiej, dziewiętnastowieczne chałupy wyposażone w meble i sprzęty codziennego użytku sprzed kilkudziesięciu i więcej lat, wiatrak typu kozłowego z zachowanym mechanizmem przemiału ziarna, remiza strażacka, czy też okrągły budynek zwany maneżem. Całość plenerowej ekspozycji uzupełniają obiekty małej architektury, takie jak kapliczki, drewniane przydrożne krzyże czy studnia z żurawiem. We wnętrzach zabytkowych budynków można zobaczyć kilkanaście wystaw stałych, pokazujących różne aspekty życia mieszkańców dawnej wsi.
W chałupach z Tymianek-Buci i Starej Grzybowszczyzny zwiedzający mogą zobaczyć sprzęty i przedmioty codziennego użytku, których używali dziadkowie i pradziadkowie dzisiejszych mieszkańców województwa podlaskiego. Są ekspozycje poświęcone mechanizacji rolnictwa, leśnictwu, pszczelarstwu, snycerstwu, rybołówstwu, czy garncarstwu a także środkom transportu wiejskiego.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków co roku przypomina o znaczeniu dziedzictwa kulturowego i potrzebie jego ochrony. To święto nie tylko konserwatorów, właścicieli i opiekunów obiektów zabytkowych, ale wszystkich, którzy doceniają ich piękno i lubią w ich otoczeniu przebywać.