Kilka osób siedzących za stołami, przed nimi dwie osoby stojące, zwrócone twarzami ku sobie. Jedna z nich trzyma mikrofon. ZADANIA INWENTARYZATORA. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 14 czerwca 2019 r. zaprosiło muzealników na szkolenie z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. „Nabywanie – ewidencjonowanie – (re)inwentaryzowanie zbiorów”. Poprowadzili je pracownicy ważnych instytucji kultury z całej Polski, między innymi: Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Szkolenie organizowane było we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych. Jednym z zadań statutowych powstałej trzy lata temu organizacji jest kształtowanie, wzmacnianie i utrwalanie kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez wspieranie ich rozwoju zawodowego. Szkolenia odbywają się regularnie w różnych regionach Polski. Tym razem zaprosiliśmy przede wszystkim pracowników muzeów z północno-wschodniej Polski, województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Miejscem wykładów i dyskusji był dwór z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Organizatorzy zaplanowali i zrealizowali trzy, następujące po sobie, bloki tematyczne zawarte w tytule szkolenia: nabywanie, ewidencjonowanie i  inwentaryzacja zbiorów muzealnych. Spotkanie zakończyło zwiedzanie kuratorskie wystaw stałych: wnętrza dworskie i Sztuka Ludowa Podlasia.