Tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe na Podlasiu

W dniu 17 stycznia 2012 roku odbyła się prelekcja dr Artura Gawła o tradycjach i obrzędach związanych z okresem Bożego Narodzenia na wsi podlaskiej. W tradycji ludowej z Bożym Narodzeniem związanych było wiele zwyczajów, wierzeń i obrzędów, z których wiele już niestety uległo zapomnieniu. Przedstawione zostały między innymi tradycje związane z Wigilią, świętymi wieczorami, Nowym Rokiem, czy też świętem Trzech Króli. Przełom starego i nowego roku, to czas kolędowania – omówione zostały najbardziej typowe jego formy wraz z wyjaśnieniem jego znaczenia w wiejskiej tradycji.

Spotkanie zorganizowane zostało przez białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, rozpoczynając cykl prelekcji i wykładów poświęconych obrzędowości dorocznej na Podlasiu.