W dniu 21 marca 2016 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie wyodrębnienia ze struktur Muzeum Podlaskiego Białostockiego Muzeum Wsi oraz Działu Etnografii i utworzenia odrębnego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Według założeń przyjętych w uchwale nowe Muzeum rozpocznie działalność z dniem 1 września 2016 roku. Powstanie nowego Muzeum ma przede wszystkim na celu zintensyfikowanie prac związanych z rozbudową skansenu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ!
Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego (Plik do pobrania)