W dniach 29-31 X 2011 w Białostockim Muzeum Wsi, w chałupie z Pieczysk odbyły się WARSZTATY POLSKICH PIEŚNI TRADYCYJNYCH poświęcone pieśniom narracyjnym. Organizatorem warsztatów było Muzeum Podlaskie oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.
Zajęcia prowadziła dr Ewa Grochowska – śpiewaczka i skrzypaczka, zajmująca się głównie muzyką instrumentalną centralnej i południowo – wschodniej Polski, realizująca projekty badawcze i artystyczne poświęcone polskim pieśniom tradycyjnym.
W programie warsztatów znalazły się ballady z różnych regionów Polski. Uczestnicy zajęć pracowali nad umiejętnościami technicznymi, barwą i siłą swojego głosu w śpiewie solowym, jak i w grupie.

W niedzielę 30 X 2011 odbył się wykład dr E. Grochowskiej „Stała nam się nowina… – ballady i pieśni narracyjne w tradycji polskiej„. Poświęcony był wątkom epickim, pieśniom narracyjnym (także religijnym) i balladom w ludowej tradycji polskiej. Muzyczną ilustracją do wykładu były pieśni w wykonaniu grupy warsztatowej.

 

 

Kolejne warsztaty śpiewu już w listopadzie! Informacje wkrótce.

Warsztaty są  organizowane w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję – rok obrzędowy w pieśniach i rękodziele”, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.