Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:
KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.

TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
CZĘŚĆ
I
Elżbieta Piskorz-Branekova we współpracy z Aleksandrą Plutą
Wasilków 2022

Stroje ludowe z centralnej i południowej części województwa podlaskiego doczekały się szczegółowego opracowania w formie albumu! Autorką jest wybitna polska etnografka Elżbieta Piskorz-Branekova, która przygotowała publikację we współpracy z Aleksandrą Plutą z Działu Etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
W przeciwieństwie do wielu innych regionów Polski, województwo podlaskie nie miało dotąd monografii poświęconej strojom ludowym, dlatego wydanie albumu jest ważnym wydarzeniem, nie tylko w środowisku etnograficznym. Osoby zainteresowane kulturą ludową będą miały łatwiejszy dostęp do informacji na ten temat, a zespoły folklorystyczne czy teatry obrzędowe będą miały znakomite źródło inspiracji podczas tworzenia kostiumów.
Teren, na którym prowadzone były badania terenowe do pierwszej części „Tradycyjnych strojów województwa podlaskiego”, autorka podzieliła na trzy obszary. Kolejne rozdziały książki to: stroje z okolic  Łomży, Zambrowa, Ciechanowca po Siemiatycze,  stroje z okolic Białegostoku, stroje z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Z publikacji można dowiedzieć się, jakie były cechy charakterystyczne ubioru kobiecego i męskiego na każdym z tych obszarów, jakich używano tkanin, jakie były krój i zdobienia. W książce ukazane zostały zmiany zachodzące w modzie na przestrzeni lat oraz różnice między strojem na przykład panny i mężatki czy chłopki i drobnej szlachcianki.
Na bogaty materiał ilustracyjny składają się fotografie archiwalne, a także te wykonane współcześnie pokazujące ludzi ubranych w tradycyjne stroje, fotografie i rysunki samych strojów, detali zdobniczych oraz wykroje.
Elżbieta Piskorz-Branekova, która wraz z Aleksandrą Plutą, etnolożką z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,  przeprowadziła badania terenowe i stworzyła album, przez wiele lat związana była zawodowo z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest wybitną specjalistką w dziedzinie stroju ludowego. Stworzyła scenariusze kilkudziesięciu wystaw o tej tematyce, wydała kilkanaście książek o strojach ludowych różnych regionów Polski, a także o biżuterii ludowej w Polsce i haftach kurpiowskich.

Cena: 95,00 zł


ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III)
Artur Gaweł
Wasilków 2021

Po dziesięciu latach autor wrócił do tematu zdobnictwa drewnianych domów na Białostocczyźnie wprowadzając znaczące zmiany. Rozszerzony został tekst, dwukrotnie powiększona została liczba fotografii i rysunków, co w sumie dało blisko tysiąc ilustracji. Album ma też dwukrotnie większy niż w przypadku dwóch poprzednich wydań format, co ma istotne znaczenie w przypadku tego typu publikacji. Większe fotografie zdecydowanie lepiej oddają urok drewnianych budynków i zdobiących je detali, pozwalając czytelnikowi podziwiać każdy ich szczegół.
Wartość materiału ilustracyjnego zawartego w książce wynika z jego dokumentacyjnego charakteru. Z roku na rok ubywa drewnianych domów o walorach zabytkowych, a te które jeszcze pozostały, straciły w wyniku remontów swój pierwotny wygląd, w tym także zdobiące je detale, takie jak nadokienniki, listwy podokapowe czy też okiennice. Obecnie na masową skalę wymienia się drewniane okna na wykonane z PCV, a dodatkowo estetykę budynków całkowicie burzy montowanie przyłączy energetycznych z biegnącymi na zewnątrz ścian białymi karbowanymi rurami. Dziś wykonanie zdjęć, na których budynki wyglądają tak, jak tuż po ich wybudowaniu, jest praktycznie niemożliwe, a wiele z zawartych w albumie fotografii ma wartość archiwalną, gdyż fotografowanych obiektów po prostu już nie ma.
Treść albumu zawarta jest w trzech rozdziałach. W pierwszym omówiona jest ogólna charakterystyka drewnianych budynków mieszkalnych na Białostocczyźnie, w drugim powstanie i rozwój zdobnictwa, opisana jest technika wykonywania detali wraz z charakterystyką motywów zdobniczych. Trzeci rozdział, najobszerniejszy, przedstawia detale zdobnicze wiejskich domów, począwszy od ozdobnego szalowania ścian i szczytów, przez detale zdobiące same szczyty takie jak wiatrownice, rogowniki, sterczyny, czy wiatrowskazy, po zdobienia okien, naroży oraz drzwi.
Przedstawiony w publikacji materiał ilustracyjny został zebrany w blisko czterystu miejscowościach, co wymagało wielu lat pracy. Jak pisze we wstępie autor, album jest podsumowaniem jego blisko trzydziestoletniej pracy dokumentacyjnej w terenie, najstarsze zdjęcia i rysunki są powstały w 1993 roku.

Cena: 92,40 zł


„Od ziarenka do bochenka” to wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przeznaczone dla dzieci. Inspiracją do jego powstania były dwie, znajdujące się na terenie skansenu, wystawy stałe: „Sochy sierpy, stępy…czyli o niegdysiejszym gospodarstwie” oraz „Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny”. Książeczka, bogato ilustrowana, zawierająca mnóstwo zagadek i innych zadań do rozwiązania, w przystępny i atrakcyjny sposób przybliża najmłodszym cały proces powstawania chleba, od siewu zboża, po wyjmowanie z pieca pachnącego bochenka.

Cena: 9,80 zł


„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu” to kolejne wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przygotowane z myślą o dzieciach. Ten, pełen ilustracji zeszyt z zagadkami, zadaniami i łamigłówkami w atrakcyjny sposób przybliża niektóre aspekty dawnego życia na wsi. Na kolejnych stronach książeczki młodzi czytelnicy poznają etapy powstawania tkaniny lnianej od ziarenka, aż po lśniące białe płótno i dowiadują się, co trzeba zrobić z owczym runem, aby powstało sukno.

 

Cena: 9,00 zł


„Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski” autorstwa Aleksandry Pluty, to kolejny katalog do wystawy stałej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Jej ideą jest ukazanie niezwykle ważnej dziedziny wytwórczości wiejskiej, jaką jest tkactwo.
Zarówno obróbka włókna, jak i tkactwo to, od wieków, typowe obszary aktywności kobiet wiejskich na całym świecie. W Polsce szczególną rolę odegrały na ziemiach dzisiejszego województwa podlaskiego, gdzie kobiety starały się nie tylko zaspokajać potrzeby własnego gospodarstwa, ale też, aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, wytwarzały tkaniny na sprzedaż. Do dziś w okolicach Janowa, w powiecie sokólskim, tradycje te podtrzymuje grono tkaczek dywanów dwuosnowowych.
Publikacja „Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski” opisuje zagadnienia związane z wytwarzaniem włókien roślinnych (lnu i konopi) i zwierzęcych (wełna owcza) oraz z procesem tkania. Z wydawnictwa można się dowiedzieć, do czego służyły przedmioty, jeszcze niedawno powszechnie znane, dziś używane bardzo rzadko: kołowrotek, krosno tkackie, międlice, wrzeciona, grzebienie do lnu, wijadła czy motowidła.
Na potrzeby ekspozycji zostanie niebawem zaadaptowane wnętrze chałupy z miejscowości Czyże. Można w nim będzie zobaczyć oprócz wyżej wymienionych przedmiotów, między innymi archiwalne fotografie oraz zaaranżowane wnętrze izby kuchennej, w której odbywały się zajęcia związane z przędzeniem i tkaniem.

Cena: 10,50 zł


„Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu” autorstwa Artura Gawła to katalog poświęcony wystawie stałej, znajdującej się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w spichlerzu dworskim ze Starej Wsi.
Wśród zebranych tam eksponatów są zarówno oryginalne detale zdobnicze, jak i fotografie oraz rysunki prezentujące dekorowane budynki i ich wybrane fragmenty. Część przestrzeni zajmuje, odtworzona na potrzeby wystawy, ściana frontowa domu z zachodniego Podlasia, z ozdobnymi drzwiami i dwoma oknami udekorowanymi okiennicami, nadokiennikami i podokiennikami. Uzupełnieniem całości jest warsztat wiejskiego cieśli. Można tam zobaczyć narzędzia, jakich używał rzemieślnik wycinając ozdoby oraz sposób ich wykonania w oparciu o szablony.
Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z zakresu zdobnictwa architektonicznego należą do największych i najcenniejszych w województwie podlaskim. Tworzą je zarówno eksponowane na wystawie i przechowywane w magazynach muzealia, jak też bogato zdobione budynki, które można podziwiać zwiedzając skansen.
Publikacja „Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu” przybliża czytelnikowi w zwięzłej formie tę część muzealnej kolekcji, umieszczając ją w szerszym kontekście, uwzględniającym różnice wynikające z miejsca pochodzenia poszczególnych zabytków i zmiany zachodzące w zdobnictwie drewnianych domów na przestrzeni dziesięcioleci.

Cena: 10,50 zł


„Sztuka ludowa Podlasia” Katalog autorstwa Wojciecha Kowalczuka do wystawy stałej przedstawia wszystkie dziedziny twórczości ludowej z terenu obecnego województwa podlaskiego na przykładzie bogatej kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, której część została wyeksponowana na poddaszu dworu z Bobry Wielkiej. Na wystawie prezentowane są dzieła sztuki i wyroby rękodzieła ludowego występujące zarówno na całym terenie północno-wschodniej Polski, jaki na zwartych, niewielkich jej częściach. Obok przedmiotów związanych z kultem religijnym – rzeźb, kapliczek, krzyży kowalskich i woskowych wotów, na wystawie eksponowane są detale zdobnictwa architektonicznego, zdobione wyroby kowalskie stosowane w budownictwie, transporcie i gospodarstwie domowym, drewniane sprzęty domowe – żłobione, drążone, toczone i zdobione ornamentami ryzowanymi skrzynie i kufry posażne, naczynia ceramiczne (ręcznie lepione i toczone na kole garncarskim), wyroby plecionkarskie, a także charakterystyczne, samodziałowe tkaniny dekoracyjne i haftowane ręczniki.
Bogate tradycje plastyki obrzędowej obrazują wielkanocne pisanki zdobione woskiem (techniką szpilkową i techniką lejkową) oraz wycinanki – papierowe zasłonki na ikony i wycinanki zdobiące gwiazdy kolędnicze z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki.
Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą z bogatej kolekcji  Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, zebranej w trakcie wieloletnich badań terenowych prowadzonych przez białostockich muzealników. Większość prezentowanych na ekspozycji obiektów została wykonana w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, zaś nieliczne pochodzą z XVIII wieku.

Cena: 10,50 zł


„Bartnictwo i pszczelarstwo na Podlasiu” autorstwa Przemysława Sianko Wystawa stała „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu” wzbogaciła się o swój katalog. Prezentuje on rys historyczny bartnictwa i pszczelarstwa w północno-wschodniej Polsce, gdzie warunki naturalne i stosunkowo duża ilość lasów pozwalały miejscowej ludności szeroko zajmować się hodowlą pszczół. Pszczoły hodowano w specjalnie drążonych („dzianych”) dziuplach w rosnących drzewach, na wysokości nawet ponad 10 metrów od ziemi, najczęściej na obszarach puszczańskich, gdzie owady te miały duży dostęp do roślin miododajnych. Szerzej przedstawiono zwłaszcza zagadnienia związane z bartnictwem – m.in. sposób wykonywania barci, narzędzia, techniki pracy, metody przygotowywania i przerabiania miodu i wosku, ponieważ aspekty te są nie tylko ciekawe z racji swojej oryginalności, ale także w wyniku zamarcia bartnictwa jeszcze w XIX w., obecnie nie są powszechnie znane. Katalog omawia także moment przejścia z hodowli w barciach i kłodach na gospodarkę pasieczną w ulach, co diametralnie zmieniło sposób, w jaki gospodarowano przy pszczołach. Przedstawiono także ogólną charakterystykę współczesnego pszczelarstwa, które zasadniczo nie poddaje się regionalizmom, a jest dość uniwersalne dla całego kraju. Katalog przedstawia także wybrane muzealia związane z pszczelarstwem i bartnictwem, zaprezentowane na ekspozycji.

Cena: 10,50 zł


„Dawne leśnictwo na Podlasiu” Wraz z otwarciem stałej ekspozycji dotyczącej leśnictwa na Podlasiu, Muzeum udostępniło zwiedzającym katalog do tejże wystawy. W wydawnictwie omówiono zarys kształtowania się osadnictwa na terenie obecnego województwa podlaskiego, które miało zasadniczy wpływ na kształt, obszar i zawartość lasów, a także sposób ich użytkowania przez kolejne wieki. Opisano tradycyjne wykorzystanie obszarów leśnych – zbieractwo, łowiectwo, bartnictwo; oczywiście także ścinkę i zrywkę, czyli pozyskiwanie i transport drewna z lasu. W katalogu znajduje się też opis wraz z ilustracjami dotyczący ważnych, zwłaszcza w XIX i w I poł. XX w. gałęzi przemysłu leśnego – pozyskiwania produktów suchej destylacji (pirolizy) drewna – węgla drzewnego, smoły, terpentyny, dziegciu i innych. Ujęto także, ważne dla leśnictwa podlaskiego poboczne wykorzystanie borów sosnowych do pozyskiwania żywicy. Katalog uzupełniają fotografie umieszczonych na ekspozycji muzealiów, obejmujące m. in. kolekcje narzędzi do sadzenia i pielęgnacji drzew, żywicowania sosny zwyczajnej czy pomiaru i cechowania drewna.

Cena: 10,50 zł


„Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wisi” Katalog do wystawy stałej prezentuje wybrane maszyny rolnicze zaprojektowane i zbudowane w Polsce w okresie po II wojnie światowej. Zastosowanie na szeroką skalę maszyn takich jak żniwiarki czy młocarnie szerokomłotne (mechanizacja zbioru zbóż), ale także zgrabiarki i przetrząsacze (mechanizacja zbioru traw i pasz zielonych) w sposób znaczący przyczyniło się do zwiększenia wydajności pracy w rolnictwie polskim lat powojennych. Dzięki nim zdecydowanie poprawił się też komfort pracy rolnika. Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na szybki wzrost wydajności było również zastąpienie żywej siły pociągowej (woły, konie) siłą mechaniczną (ciągniki, silniki spalinowe i elektryczne). Katalog przybliża czytelnikom model najpopularniejszego polskiego lekkiego ciągnika rolniczego Ursus C-330. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku pojazd ten był marzeniem i obiektem pożądania każdego gospodarza w kraju.

Cena: 10,50 zł


„Krajka. Sokólska tkanina ludowa” to skarbnica wiedzy o tkanych pasach, będących kiedyś na Sokólszczyźnie nieodłącznym elementem wiejskiej obrzędowości . Autorki – Aleksandra Pluta i Edyta Wiśniewska przywołują historię krajki, opowiadają o jej znaczeniu praktycznym i symbolicznym, pochylają się nad wzornictwem i kolorystyką. To fascynująca lektura dla wszystkich miłośników kultury ludowej i bezcenna inspiracja dla osób zajmujących się tkactwem.
Jej wydanie poprzedziły badania dotyczące barwnych pasów z terenu Sokólszczyzny, gdzie umiejętność ich tkania przetrwała w świadomości mieszkańców, dzięki czemu można ją dziś odtworzyć. Aleksandra Pluta i Edyta Wiśniewska przeprowadziły wywiady w terenie i kwerendy w największych polskich muzeach etnograficznych, które mają w swoich zbiorach krajki z okolic Sokółki. Projekt „Ukryte. Krajka w domu i w muzeum” zrealizowały pod szyldem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, posiadacza największą w Polsce, liczącej ponad dwieście sztuk kolekcji krajek. Autorki zdobyły dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze przed wydaniem publikacji stworzyły wystawę poświęconą krajce, którą do końca listopada można oglądać ze dworze z Bobry Wielkiej, zorganizowały warsztaty.
Jako efekt ministerialnego projektu „Krajka. Sokólska tkanina ludowa” to publikacja bezpłatna.

NAKŁAD WYCZERPANY


LECIEŃ
Zbigniew Nasiadko
Wasików 2017
„Lecień” to zbiór wierszy znanego białostockiego poety, ale też dziennikarza, miłośnika muzyki tradycyjnej – Zbigniewa Nasiadki, ilustrowany fotografiami Wiktora Wołkowa. Ciekawa jest historia tomiku. Zwykle najpierw powstają wiersze, później ktoś tworzy do nich ilustracje. Tym razem było inaczej. Zbigniew Nasiadko pisał swoje wiersze do gotowych zdjęć, to one stały się dla niego inspiracją.
Ponad dwadzieścia, głównie kolorowych fotografii, to Wołkow jakiego wszyscy znamy. Charakterystyczne, czerwonawe słońce i wtopiony w nie zarys ptaka, żurawie w locie, czy rzeka sfotografowana z ich perspektywy. Podlaski pejzaż, którego dopełnieniem są przydrożne krzyże i otulone zielenią macewy.

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 14,30 zł


 

Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki
Wasilków 2017
Zapraszamy Państwa do lektury nowej pozycji wydawniczej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wydawnictwo Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych, prezentujących tematykę ochrony tradycyjnej architektury naszego regionu. Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.
Publikacja jest rezultatem spotkania zorganizowanego 20 września 2017 r. w Wasilkowie pod tym samym tytułem, przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przy współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Powiatem Białostockim oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Konferencja oraz publikacja pokonferencyjna uzyskały wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

NAKŁAD WYCZERPANY

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej http://ksow.pl.


PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik.
Artur Gaweł
Wasilków 2017

Przewodnik zawiera bogato ilustrowane opisy wystaw i budynków znajdujących się w skansenie. Zawarte są w nim także użyteczne dla zwiedzających informacje oraz plan skansenu.

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY


TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność.
Hubert Czochański
Wasilków 2017

Publikacja charakteryzuje zjawisko bimbrownictwa na Podlasiu, odnosząc się do czynników historycznych, ekonomicznych i społecznych. Omawia również technologię produkcji bimbru. Publikacja zawiera materiał fotograficzny.
Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 10,50 zł


przewodnik_bmwBIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik
Artur Gaweł
Białystok 2012

W przewodniku znajdują się opisy budynków i wystaw znajdujących się w skansenie. Publikacja zawiera również informacje dla zwiedzających i plan skansenu.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

NAKŁAD WYCZERPANY


okładka.cdrFALCONRY – ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE
/ Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie
red. Urszula Szymak i Przemysław Sianko
Wasilków 2016

Niniejsza publikacja jest wydana w języku angielskim wraz z wersją polskojęzyczną dołączoną na płycie CD jest oparte na materiałach konferencyjnych z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie”, która odbyła się w Supraślu, w dniach 16–17 października 2015. Jest to pierwsza publikacja, która w tak szerokiej perspektywie prezentuje temat ptaków szponiastych w kontekście natury, kultury i edukacji. Autorzy artykułów starali się przedstawić problem ochrony ptaków drapieżnych oraz ich oddziaływanie na kulturę w różnych krajach. W zaprezentowanych referatach poruszono zagadnienia w trzech aspektach: różnorodności biologicznej, kultury i edukacji ekologicznej, które polecamy uwadze Czytelników.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 


okladka_rok_obrzedowyROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie)
Artur Gaweł
Białystok 2013

Monografia zawiera opis świąt i obrzędów dorocznych, zarówno tych które są znane jedynie dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowanych współcześnie. Zostały one przedstawione zgodnie z podziałem na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności według kalendarza świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, czy też opisy żniw i związanych z nimi zwyczajów. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły na Podlasiu Wielkanocy i następującej po niej Przewodom. Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 45,80 zł


KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2015

Wydawnictwo prezentuje sylwetki twórców ludowych z województwa podlaskiego wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
ISBN 978-83-87026-43-1
Cena: 26,70 zł


JAKUB SMOLSKI. WIEJSKI FOTOGRAF Z ŁUKI
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2010

Publikacja zawiera biogram oraz opis dorobku Jakuba Smolskiego, wiejskiego fotografa z Łuki (miejscowości dziś już nieistniejącej), działającego w pierwszej połowie XX wieku. Wydawnictwo powstało w oparciu o terenowe badania etnograficzne prowadzone w latach 1978-1980 przez pracowników Działu Etnografii.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 23,90 zł


KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2013

Katalog wystawy mający za zadanie zainspirowanie opiekunów zachowanych w terenie krzyży, czyli lokalne społeczności wiejskie, parafialne, sąsiedzkie i rodziny – potomków fundatorów krzyży do ich renowacji i konserwacji w niezmienionej formie, a fundatorów nowych krzyży i kapliczek – zachęcenie by nawiązywały one do dawnych lokalnych tradycji.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Wydawnictwo bezpłatne, wydane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet kultura ludowa.
NAKŁAD WYCZERPANY


dolinami_rzekDOLINAMI RZEK
Jerzy Cetera, Artur Gaweł, Dan Wołkowycki
Białystok 2002

Publikacja jest szerszym omówieniem jednej z wystaw pod tym samym tytułem związanej z różnymi aspektami życia nadrzecznych wsi i małych miast w regionie. Zawiera wkładkę ilustrowaną.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 1,90 zł

 


Karty pocztowe

  • widokówki ze skansenu (Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, cena: 1,70 zł

PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY W KULTURZE LUDOWEJ
Artur Gaweł
Białystok 2016

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Edukacji Ekologicznej MP – Sokolarnia” została wydana książka autorstwa Artura Gawła pt. „Ptaki drapieżne i sowy w kulturze”. Wydawnictwo to nie pretenduje do miana opracowań przyrodniczych, a wręcz przeciwnie ma na celu wprowadzenie czytelnika w świat ludzkich wyobrażeń, mitów i symboli związanych z ptakami drapieżnymi i sowami.
W recenzji Andrzej Kruszewicz – znany polski ornitolog, dyrektor warszawskiego zoo – napisał o publikacji: „To nie jest zwykła książka! (…) Ta książka wciąga czytelnika w świat heraldyki, baśni i bajek, pokazuje znaczenie ptaków w historii i kulturze, a to już zupełnie nowa i fascynująca przygoda. (…) Już wiem, że do tych smaczków będę wracał i z lubością wielokrotnie poddawał się rozmyślaniom (…). To inspirujące i dające bodziec do myślenia.”
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


                                            Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wiekuzwyczaje_obrzdy_i_wierzenia_agrarne
Artur Gaweł
Kraków 2009

Monografia prezentuje w sposób wyczerpujący obrzędowość rolniczą wpisaną w cykl dorocznych świąt i zwyczajów, uwzględniając przy tym zróżnicowanie religijne regionu. Jest też wyczerpującym studium nad symboliką i magią ludową. Publikacja zawiera m.in. indeks osobowy i geograficzny, jak również wkładkę fotograficzną i mapę omawianego regionu.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


zdobnictwoZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE
Artur Gaweł
Białystok 2010

Publikacja jest rzetelnym omówieniem zjawiska zdobienia budynków drewnianych na Białostocczyźnie. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny i fotograficzny. Wydanie zawiera przekład na język angielski i niemiecki.

 

NAKŁAD WYCZERPANY


TKANINA DWUOSNOWOWA/ DOUBLE-THREAD TAPESTRY
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2007

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 


 

WYCINANKA PODLASKA Z OKOLIC BIELSKA PODLASKIEGO
I HAJNÓWKI
Jerzy Cetera, Wojciech Kowalczuk
Białystok 2009

 

 

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY


JAN NEPOMUCEN: ŚWIĘTY PRZYDROŻNY
Wojciech Kowalczuk, Wiesława Pawlak
Białystok – Łomża 2003-2004
Katalog wystawy poświęconej postaci Świętego Jana Nepomucena, który cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców wsi Podlasia i Mazowsza. Publikacja prezentuje dorobek badań etnograficznych pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Muzeum Północnego Mazowsza w Łomży.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
NAKŁAD WYCZERPANY